Призначено стипендії обласної державної адміністрації в галузі науки у 2018 році

Стипендією та дипломом в галузі науки імені В.Н.Каразіна (з гуманітарних наук) нагороджено видатного науковця доктора педагогічних наук, професора, завідувачакафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності Лунячека Вадима Едуардовича.
 

IMG-f41cd2ceb4851abe3ba89f42651f1aa1-V Новый рисунок

В НТУ «ХПІ» підбили підсумки II туру Всеукраїнської студентської олімпіади з інтелектуальної власності.

39-1024x683   17-1-566x425

У змаганнях взяли участь більше сотні студентів із 40 ВНЗ України. В числі переможців олімпіади —студенкаУкраїнської інженерно-педагогічної академії Постельник Юлія Олександрівна (ІІ місце).
Змагання проходили в два тури (теоретичний та практичний). Знання студентів перевіряли за такими основними темами інтелектуальної власності (ІВ):
• право інтелектуальної власності (ІВ);
• маркетинг ІВ;
• економіка та управління ІВ;
• міжнародні відносини в сфері ІВ.
У Харківській державній науковій бібліотеці імені В.Г. Короленка для студентів-учасників олімпіади також організували школу-семінар «Актуальні питання інтелектуальної власності в Україні». В ній взяли участь провідні фахівці у цій сфері:
• Євген Стогній — патентознавець, патентний повірений України, член Координаційної ради з питань захисту прав інтелектуальної власності при Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації;
• Лариса Пижова — заступник голови Товариства винахідників і раціоналізаторів України, директор ТОВ «Константа».
Крім того, студенти поспілкувалися з радником директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України письменником Григорієм Дорожком, який презентував свої твори.

Модернизация законов в сфере интеллектуальной собственности — тема заседания Кабмина

По инициативе Минэкономразвития Правительство одобрило два законопроекта относительно улучшения сферы защиты прав интеллектуальной собственности.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования вопросов авторского права и смежных прав» совершенствует систему организации и защиты авторских и смежных прав.

В частности, документ предусматривает:

— урегулирование принадлежности имущественных прав на объекты авторского права и смежных прав, созданные по заказу или по трудовому договору;

лицензии в цифровой форме, предоставляемые средствами электронной связи в виде публичного предложения;

свободные лицензии, которые предоставляют автору гибкие инструменты легального и бесплатного распространения собственных творческих результатов.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию правовой охраны изобретений и полезных моделей» предусматривает:

— подачу электронных заявок на регистрацию;

— совершенствование механизма обжалования заявок в «Укрпатенте» (в частности, право подать возражение против заявки в течение 6 месяцев с даты публикации сведений о ней);

принцип «post-grant opposition» — возможность признания прав на изобретение и полезную модель недействительными в административном порядке после выдачи патента (если патент был выдан с нарушением авторского права, или изобретение не является полезной моделью);

преодоление «патентного троллинга».

Соответствующие законопроекты Кабмин одобрил на сегодняшнем заседании, 25 декабря.

Сайт «ЮРЛИГА»

Модернизация законов в сфере интеллектуальной собственности — тема заседания Кабмина

Підвищення кваліфікації

IMG-2c6204dd28a16a088b8259dae3dca5de-VВ період з 12 лютого по 12 березня 2018 року було проведено підвищення кваліфікації для керівників закладів освіти на базі УІПА за спеціальністю 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом).По закінченню навчання відбулася видача свідоцтв про підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти.

Контактна інформація для зарахування на курси підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти тел. (057) 733-79-85 та (095) 40-20-106 Рубан Наталія Павлівна

Статті в наукових фахових виданнях

img020

 1. Лунячек В. Е. Моніторинг діяльності кафедри в системі післядипломної освіти / В. Е. Лунячек, З. В. Рябова, Л. В. Ярещенко // Нова педагогічна думка. – 2003. – № 3. – С. 7–11.
 2. Лунячек В. Е. Управління процесом інформатизації загальної середньої освіти в регіоні / В. Е. Лунячек // Комп’ютерно орієнтовані системи навчання : зб. наук. пр. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2003. – Вип. 7. – 263 с.
 3. Лунячек В. Е. Проблеми підвищення кваліфікації вчителів щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів / В. Е. Лунячек // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. – Х. : ХДПУ, 2003. – Вип. 20. – С. 86–91.
 4. Лунячек В. Е. Використання факторно-критеріальних моделей для оцінки стану інформатизації загальноосвітнього навчального закладу / В. Е. Лунячек // Комп’ютер у школі та сім’ї.− 2004.− № 1. − С. 41–43.
 5. Лунячек В. Е. Інформатизація загальної середньої освіти України: необхідність зміни пріоритетів / В. Е. Лунячек // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004. – № 4. – С. 50–52.
 6. Лунячек В. Е. Ефективне використання інформаційного простору загальної середньої освіти регіону в процесі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів / В. Е. Лунячек // Освіта на Луганщині. – 2005. – № 2 (23). – С. 47–51.
 7. Лунячек В. Е. Освіта регіону – проблеми розвитку / В. Е. Лунячек // Педагогічні засади сучасної професійної підготовки у вищих навчальних закладах; Мін-во мистецтва і туризму України ; Луган. держ. ін-т культури і мистецтв ; Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Х. : Стильіздат, 2006. – 336 с. – С. 103–114.
 8. Лунячек В. Е. Система моніторингу загальної середньої освіти в регіоні як умова забезпечення якості освіти / В. Е. Лунячек, З. В. Рябова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – №6. – С. 8–13.
 9. Лунячек В. Е. Досвід модернізації старшої школи в Харківській області на засадах профільності: надбання, перспективи, проблеми / В. Е. Лунячек // Наша школа. – 2007. – № 3. – С. 29–36.
 10. Лунячек В. Е. Графічна модель індивідуального стилю педагогічної діяльності як завдання підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціаль­ностей / В. Е. Лунячек, О. О. Прохорова // Наша школа. – 2007. – № 6. – С. 12–16.
 11. Лунячек В. Е. Деякі практичні питання управління освітою в США / В. Е. Лунячек // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 1. – С. 16–20.
 12. Лунячек В. Е. Моніторинг розвитку системи дошкільної освіти регіону / В. Е. Лунячек, С. М. Руднєва // Наша школа. – 2008. – № 1. – С. 38–45.
 13. Лунячек В. Е. Якість освіти в контексті державної кадрової політики / В. Е. Лунячек // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. Сер. «Педагогіка іпсихологія». – Ялта : РВВ КГУ, 2007. – Вип. 16, ч. 2. – 248 с. (С. 177–185).
 14. Лунячек В. Е. Інноваційні підходи до визначення структури професійної компетентності менеджерів освіти / В. Е. Лунячек // Обрії. – 2008. – № 1 (26). – С. 50–54.
 15. Лунячек В. Е. Актуальні питання розвитку освіти в Україні / В. Е. Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2008. – Вип. 20. – С. 7–15.
 16. Лунячек В. Е. Результати зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації як похідна кадрової політики в регіоні / В. Е. Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2009. – Вип. 24/ 25. – С. 259–268.
 17. Лунячек В. Е. Організація оцінювання навчальних досягнень учнів усистемі освіти США / В. Е. Лунячек // Освіта на Луганщині. – 2009. – № 2 (31). – С. 128–135.
 18. Лунячек В. Е. Розвиток системи вищої освіти у США в умовах децентралізації влади / В. Е. Лунячек // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. Сер. «Педагогіка і психологія». – Ялта : РВВ КГУ, 2009. – Вип. 21, ч. 5. – 272 с. (С. 34–46).
 19. Лунячек В. Е. Якість освіти – теоретичний контекст / В. Е. Лунячек // Обрії. – 2009. – № 1 (28). – С. 10–13.
 20. Лунячек В. Е. Управління процесами моніторингу якості освіти як педагогічна проблема / В. Е. Лунячек // Нова педагогічна думка. – 2009. – № 2. – С. 3–7.
 21. Лунячек В. Е.  Взаємозв’язок процесів суспільного прогресу з основними тенденціями в розвитку системи освіти / В. Е. Лунячек // Постметодика. – 2009. – № 4 (88). – С. 13–19.
 22. Лунячек В. Е. Сучасні тенденції у підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління» / В. Е. Лунячек // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 8/9 (97/98). – С. 76–80.
 23. Лунячек В. Е. Інформатизація управління освітою в Україні: тенденції вконтексті глобального розвитку / В. Е. Лунячек // Комп’ютер у школі та сім’ї.− 2010.− № 3.− С. 43–47.
 24. Лунячек В. Е. Ретроспектива підготовки магістрів державного управ­ління в Україні / В. Е. Лунячек // Освіта на Луганщині. – 2010. – № 1 (32). – С. 151–157.
 25. Лунячек В. Е. Підготовки фахівців для сфери державного управління і місцевого самоврядування за магістерськими програмами: світовий контекст / В. Е. Лунячек // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. Сер. «Педагогіка і психологія». – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 27, ч. 2. – С. 107–115.
 26. Лунячек В. Е. Формування управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу на засадах андрагогіки / В. Е. Лунячек, М. Є. Смирнова // Теорія та методика управління освітою : [електрон. наук. фах. вид.]. – 2010. – № 3. – Режим доступу : http: //www.tme.umo.edu.ua/
 27. Лунячек В. Е. Основні підходи до визначення понятійно-термінологічного апарату процесу підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління» / В. Е. Лунячек // Новий колегіум. – 2010. – № 6 (61). – С. 56–63.
 28. Лунячек В. Е. Поліпшення підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління» до оцінювання якості освіти на основі матеріалів наукових досліджень / В. Е. Лунячек // Освіта на Луганщині. – 2010. – № 2 (33). – С. 31–39.
 29. Лунячек В. Е. Філософські та загальнонаукові підходи до підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління» до моніторингу якості освіти / В. Е. Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2010. – Вип. 28/29. – С. 22–30.
 30. Лунячек В. Е. Андрагогічний і акмеологічний підходи у підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління» / В. Е. Лунячек // Нова педагогічна думка. – 2010. – № 4. – С. 26–31.
 31. Лунячек В. Е. Теоретичні основи особистісно орієнтованого і компетент­нісного підходів у підготовці магістрів за спеціальністю «Державне управління» / В. Е. Лунячек // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. ст. Сер. «Педагогіка іпсихологія». – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 28, ч. 2. – С. 117–127.img024
 32. Лунячек В. Е. Інформаційно-комунікаційні технології – складова вищої освіти ХХІ століття / В. Е. Лунячек // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 5 (114). – С. 3–8.
 33. Лунячек В. Е. Особливості процесу підготовки магістрів за спеціальністю «Державне управління» до забезпечення якості освіти / В. Е. Лунячек // Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – Вип. ХХVI. – 220 с. (С. 83–99).
 34. Лунячек В. Е. Професійна підготовка керівних кадрів для управління освітою в умовах магістратури: світові практики / В. Е. Лунячек // Вісн. Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Сер. «Педагогічні науки». – Чернігів, 2012. – С. 119–125.
 35. Лунячек В. Е. Оцінювання результатів професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти / В. Е. Лунячек // Наша школа. – 2012. – № 1. – С. 14–21.
 36. Лунячек В.Е. Деякі питання становлення спеціальності «Управління навчальним закладом» / В.Е.Лунячек // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 38. –Ч.2. – 288 с., С. 264 – 272.
 37. Лунячек В.Е. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки у вищій школі / В.Е.Лунячек // Публічне управління: теорія та практика. − 2013. − № 1 (13), С. 155 − 162.
 38. Лунячек В.Е. Оцінювання сформованості професійних компетенцій випускників магістратури / В.Е.Лунячек //Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013. – Вип. 34 – 368 с., С. 205 – 214.
 39. Лунячек В.Е. Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування: соціально-гуманітарний аспект/ В.Е.Лунячек // Вісник державної служби України. − 2013. − № 1, С. 46 – 51.
 40. Лунячек В.Е. Теоретичні засади професійної підготовки керівних кадрів сфери освіти в умовах магістратури за спеціальністю «Державне управління» / В.Е.Лунячек // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. − № 1 (43), С. 219 – 228.
 41. Лунячек В.Е. Актуальні питання підготовки вчителя географії в класичному університеті / В.Е.Лунячек // Освіта на Луганщині. – 2013. — №1 (38). – С.148-154.
 42. Лунячек В.Е. Проблеми формування педагогічної компетентності у магістрів державного управління / В.Е.Лунячек [Електронний ресурс] // Державне будівництво: електрон. наук. зб. – 2013. – Вип. 1 Режим доступу . http://www.kbuapa/e-book/db/index.html
 43. Лунячек В.Е. Сучасна освіта Китаю: проблеми і перспективи розвитку / В.Е.Лунячек // Постметодика. – 2013. — №1. – С. 47 − 54.
 44. Лунячек В.Е. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управління якістю освіти в процесі підвищення кваліфікації/ В.Е.Лунячек //Наша школа. − 2013. − № 2. − С. 5-10.
 45. Лунячек В.Е. Призначення кадрів у сфері освіти: необхідність зміни процедури / В.Е.Лунячек // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. − № 1 (40), С. 467 – 475.
 46. Лунячек В.Е. Викладання у вищій школі: питання методики і дидактики для аспірантів сфери науки «Державне управління» / В.Е.Лунячек // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Вид-во ДРІДУ НАДУ, 2013. − № 2, С. 76 – 94.
 47. Лунячек В. Е. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з географії з урахуванням результатів моніторингових досліджень / В.Е.Лунячек, Т.В.Картун // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : зб. наук. пр. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. − Вип. 18. − 186 с., С.107−112.
 48. Лунячек В.Е. Паліативна допомога населенню: сутність, елементи, напрями розвитку[Електронний ресурс] / В. Е.Лунячек, О. А. Мельниченко, В. O. Мельниченко // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 4. — С. 10-17.
 49. Лунячек В.Е. Етична складова як умова ефективного розвитку сфери освіти в Україні / В.Е.Лунячек, Н. О. Лунячек // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2013. − № 2 (44), С. 272 – 280.
 50. Лунячек В.Е. Cтановлення та розвиток теорії управління освітою: історичний огляд за період XVIII – початок ХХ ст. / В.Е.Лунячек // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − № 1 (44), С. 3 – 9.
 51. Лунячек В.Е. Розвиток теорії управління освітою в Україні і світі в новітній період (після 1991 р.) / В.Е.Лунячек // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − № 1 (45), С. 7 – 17.
 52. Лунячек В.Е. Становлення та розвиток педагогічного менеджменту в Україні і світі: історичний огляд (1917 − 1991 рр.) / В.Е.Лунячек // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − № 3 (46). − 308 с., С. 195−209.
 53. Лунячек В.Е. Призначення кадрів у сфері освіти: зміна процедури потребує реальних кроків / В.Е.Лунячек // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − № 2 (46). − 320 с., С. 205−216
 54. Лунячек В.Е. Освіта Фінляндії: досвід для адаптивного управління [Електронний ресурс] / В.Е.Лунячек // Адаптивне управління : теорія і практика. – 2017/ − № 2 (1). − Режим доступу: http://am.eor.by/images/adapt/Vol.2/17_am_02_lunyachek.pdf
 55. Lunyachek V.The Post-Soviet Syndrome of Ukrainian Education: Administrative Issues/ V. Lunyachek // Public policy and administration. – 2017. – Т.16. №1. – С. 81-90. 197. Лунячек В.Е. Компетентнісна модель випускника магістратури – фахівця в сфері інтелектуальної власності /В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.П.Рубашка, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 54–55. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2017 – С.34–46.
 56. Лазарєв М.І. Управління підготовкою фахівців у сфері інтелектуальної власності: трансформації на сучасному етапі / М.І.Лазарєв, В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2017. − № 1 (51), [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2017-1/doc/5/01.pdf
 57. Лунячек В.Е. Освіта в сфері інтелектуальної власності як умова сталого розвитку держави / В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко, Ю.Ю. Черненко // Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». – 2017. – №11(19). – С.4–9.
 58.  Лунячек В.Е. Трансфер технологій як складова процесу підвищення кваліфікації керівників освіти / В.Е.Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 52–53. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2016 – 410 с., с.201-210.
 59. Лунячек В.Е. Проблеми управління професійною підготовкою фахівців в умовах магістратури/ В.Е.Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 50–51. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2016 – 390 с., с.26-32.
 60. Лунячек В. Е. Теоретичні основи технологічного підходу в освіті / В. Е. Лунячек // Наша школа. – 2011. – № 1/ 2. – С. 10–17.
 61. Лунячек В.Е. Реалізація положень Закону України «Про освіту» в процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників: моделі і організаційні механізми / В.Е.Лунячек // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 56–57. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2017
 62. Лунячек В. Е. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: тенденції в умовах глобалізації / В. Е. Лунячек // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб, наук. праць. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. – Вип. 48.

Региональни форум «Правовладдя і суспільство»

27544973_1994931160767802_6322099250925365785_n27750187_1994931150767803_3922116358994644384_n  27654388_1994931154101136_1763981607595905474_n

Другого лютого 2018 року в стінах Національної Академії Правових наук України викладач кафедри Креативної педагогіки і інтелектуальної власності Тихонова Д.С. прийняла участь в регіональному форумі «Правовладдя і суспільство».
На фото Девид Майкл Вон — Руководитель программы USAID «Нове правосуддя», Головатий Сергей Петрович, Петрова Наталия Ивановна, Вертелецкиц Томас Витальевич и др.

Круглий стіл на тему: «Захист прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі Інтернет»

IMG-1898b3fe58939e7c00537ea949d2fb7a-V IMG-a351b128bcb481eba9d60847bcc6700c-V

02 лютого 2018 року викладачі кафедри доцент Тіманюк В.М. та доцент Рубан Н.П. відвідали круглий стіл на тему: «Захист прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі Інтернет», що пройшов у Господарському суді Харківської області.

 

Міжнародний Форум “Innovation Market”

 

IMG_066022-24 листопада в м. Києві за сприянням Міжнародного виставкового

центру проводився Міжнародний Форум “Innovation Market”. Метою заходу

була підтримка інноваційної діяльності в Україні, визначення проблем в

сфері модернізації виробництва та можливості, що відкриває співпраця нашої

держави з Європейським Союзом.

Темами головного залу були польсько-українські відносини,

комерціалізація та інструменти фінансування інноваційних проектів, східно-

європейські кластери.

Окремим напрямом були скомпоновані питання соціальної сфери. Вони

виступали головною лінією в доповідях академіка Е.М.Лібанової, Посла

Програми ООН У.Чьолешиньської, професора, доктора УСКВ Б.Галас.

Професійний інтерес кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної

власності викликав семінар “Створення офісів управління інтелектуальною

власністю”. В програму семінару були включені доповіді вчених-

патентознавців П.М.Цибульова, О.Б.Бутнік-Сіверського, Г.О.Андрощука та

ін. Серед учасників заходу була викладач кафедри Н.С.Фесенко, яка за

результатами стажування отримала сертифікат.

IMG_0678 IMG_0654 IMG_0656 IMG_0663 IMG_0676