Шановні викладачі та студенти академії!| Уважаемые преподаватели и студенты академии!

[lang_uk]20 листопада 2015р. відбудеться I Міжнародна заочна науково-практична інтернет-конференція «Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави».

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська.

Напрямки роботи конференції:

 1. Технічна творчість і науково-дослідна робота студентів ВНЗ.
 2. Робота гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах.
 3. Технічна творчість учнів-учасників МАН.
 4. Досягнення учнів ПТНЗ та гуртків технічної творчості.
 5. Викладання технічних та фізико-математичних дисциплін у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
 6. Науково-дослідна та експериментальна робота педагогів навчальних закладів різних рівнів акредитації з вивчення проблем технічної творчості учнівської та студентської молоді.

Термін подачі тез – до 20 жовтня 2015 р.

Контактна особа: 096 709 11 84 Майдан Павло Сергійович

Також подробиці у відділі Міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри (101 кімн./гол.к.).[/lang_uk]

[lang_ru]20 ноября 2015г. состоится I Международная заочная научно-практическая интернет-конференция «Техническое творчество молодежи – путь к инновационному развитию государства».

Рабочие языки конференции: украинский, польский, английский, русский.

Направления работы конференции:

 1. Техническое творчество и научно-исследовательская работа студентов ВУЗов.
 2. Работа кружков в общеобразовательных учебных заведениях.
 3. Техническое творчество учеников-участников МАН.
 4. Достижения учеников ПТУЗ и кружков технического творчества.
 5. Преподавание технических и физико-математических дисциплин в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях.
 6. Научно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов учебных заведений разных уровней аккредитации по изучению проблем технического творчества ученической и студенческой молодежи.

Срок подачи тезисов – до 20 октября 2015 г.

Контактное лицо: 096 709 11 84 Майдан Павел Сергеевич

Также подробности в отделе Международных образовательных программ, маркетинга и карьеры (101 комн./гл.к.).[/lang_ru]