Опонування дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Сьогодні, 17 жовтня 2019 року, в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності УІПА, доктор педагогічних наук, професор В.Е. Лунячек опонував дисертаційну роботу О.В. Рязанцевої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук  на тему “Формування готовності студентів магістерської підготовки до педагогічної комунікації в умовах дистанційної освіти”.