Етапи НДР

Найменування етапів робіт

Строки виконання робіт

Наукові результати, науково-технічна продукція та
документація, що підлягають здачі замовнику

2

Розробити факторно-критеріальну модель оцінки рівня сформованості компетентності працівників освіти в сфері інтелектуальної власності.

Запровадити розроблену факторно-критеріальну модель оцінки рівня сформованості компетентності працівників освіти в сфері інтелектуальної власності у практику діяльності закладів освіти.

01.01.2020-

31.12.2020

Очікувані результати етапу:

1. Технологія підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності на основі відповідної концептуальної моделі.

2. Факторно-критері­альна модель оцінки рівня сформованості компетентності працівників освіти в сфері інтелектуальної власності.

3. Навчальний курс з підвищення кваліфікації працівників освіти у сфері інтелектуальної власності у системі дистанційного навчання Мооdle.

4. Методика трансферу технології підвищення кваліфікації працівників освіти у сфері інтелектуальної власності.

Звітна документація:

Кількість запланованих публікацій —  5.

Захист магістерських робіт – 1.

Захист кандидатських дисертацій – 2.

Отримання охоронних
документів на об’єкти права інтелектуальної власності – 3.

Монографія – 1.

Заключний звіт.