Результати та характер впровадження

Index Copernicus для суспільних та гуманітарних наук

1.Лунячек В., Рубан Н. Компетентнісна модель працівника закладу загальної середньої освіти у сфері інтелектуальної власності / В. Лунячек, Н. Рубан // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. — 2019. — № 4 (100). – С. 25-33.

2.Лунячек В. Компетентнісний підхід як методологія професійного розвитку працівника освіти / В. Лунячек // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. — Рівне : РОІППО, 2020. — №2 (102). — С. 37-45.

3.Фесенко Н.С., Рубан Н.П. Механізми формування професійної компетентності працівників системи освіти у сфері інтелектуальної власності / Н. С. Фесенко, Н. П. Рубан // Теорія та практика державного управління. – 2019. – № 2(65). – С. 222-232.

4.Кулаковський О.М. Компетентнісна модель випускника педагогічного закладу вищої освіти у сфері інтелектуальної власності / О.М. Кулаковський // Нова педагогічна думка. — №3. – 2020.

5.Бєляєв С. Б. Методи професійної підготовки майбутніх вчителів до розробки і використання педагогічних технологій. East European Scientific Journal. 2019. #2 (42). Рart 4. Р. 4-8.

6.Бєляєв С. Б. Наукові засади формування змісту освітньо-професійної програми підготовки вчителів до розробки і використання педагогічних технологій. East European Scientific Journal. 2019. #3 (43). Рart 7. Р. 10-14.

7.Бєляєв С. Б. Засоби діагностики професійної підготовки майбутніх учителів до розробки і використання педагогічних технологій. East European Scientific Journal. 2019.  #4 (44). Рart 5. Р. 4-9.

8.Бєляєв С. Б. Процедурна інтеграція методологічних підходів у розробці системи професійної підготовки майбутніх учителів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2019. VII (78), Issue 196, Maj. Р. 7-10.

9.Бєляєв С. Б. Практична підготовка до використання педагогічних технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів. Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич: Гельветика, 2020. Вип. 27. Т. 1. С. 151–156.