Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівнем «МАГІСТР» зі спеціальностей:

073 Менежмент (Управління інтелектуальною власністю)

Сертифікат про акредитацію серія АД № 21008049 освітньої програми “Управління інтелектуальною власністю”

спеціальності “Менеджмент” галузі знань “Управління та адміністрування”

017
та
073 Менежмент (Управління соціальним закладом)

Сертифікат про акредитацію серія НД № 2192804 спеціальності “Менеджмент” галузі знань “Управління та адміністрування”
для  освітньої програми “Управління соціальним закладом”
001

Найгостріша потреба суспільства у фахівцях з повноцінною професійною підготовкою у сфері інтелектуальної власності пов’язана з переходом України до ринкових умов господарювання, створенням і патентуванням передових технологій, включенням об’єктів інтелектуальної власності в економіку нашої країни, організації боротьби з порушенням прав патентовласників.

*****************************************************************

Ознайомитися з інформацією про професорсько-викладацький склад кафедри та представленням професійних навичок, компетентностей і кваліфікацій співробітників у проекті EUROPASS можна за посиланнями:

Завідувач кафедри – Лунячек Вадим Едуардович 

Професори:

Лазарєв Микола Іванович

Лунячек Вадим Едуардович

Доценти:

Рубан Наталія Павлівна

Рубашка Володимир Петрович

Тіманюк Валерія Миколаївна

Фесенко Наталія Святославівна

Старші викладачі:

Тихонова Дар’я Сергіївна

Черненко Юлія Юріївна