Підвищення кваліфікації «Менеджмент. Управління навчальним закладом»

Підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти є важливою складовою реформування освіти в Україні на сучасному етапі.

Підвищення-кваліфікації-керівних-кадрів-освіти-в-УІПА-1

Згідно з Типовим положення про атестацію педагогічних працівників, яким регламентовано порядок атестації керівних кадрів у сфері освіти, зокрема п.1.8., умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

На виконання зазначених вимог і в межах своєї статутної діяльності (ліцензія затверджена наказом МОНУ № 127л від 22.06.2017 р.) Українська інженерно-педагогічна академія проводить підвищення кваліфікації керівних кадрів сфери освіти за спеціальністю «Менеджмент. Управління навчальним закладом» за очно-заочною формою навчання.

Контактна особа Рубан Наталія Павлівна

мобільний телефон (095) 402-01-06

робочий телефон (057) 733-7985

e-mail  ruban_73@ukr.net