Монографії

image(1)  Лунячек В.Е. Педагогічний менеджмент / В.Е.Лунячек. − Х. − Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − 512 с.
image (1)  ЛунячекВ. Е. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник / В. Е. Лунячек. −Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 252 с.
Педагогіка вищої школи  Лунячек В. Е. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник / В. Е. Лунячек. − Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. − 252 с. (гриф МОНУ)
 img030  Лунячек В. Е. Система алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом в таблицях : наук.-метод. посіб. / В. Е. Лунячек. – Х. : Гімназія, 2002. – 85 с.
  • Kovalenko, O., Luniachek, V., Fesenko, N., Timaniuk, V., Rubashka, V., Ruban, N., Brovdii, A., & Kulakovskyi, O. (2020). Professional Development of Ukrainian Higher Education Staff in Intellectual Property: monograph (V. Luniachek (ed.); 1st ed.). Kindle Direct Publishing Platform. 138 p. – зарубіжна — 6 др.ар.
  • Компетентнісний вимір професійного розвитку працівників освіти в сфері інтелектуальної власності : монографія / В. Е. Лунячек, Н. П. Рубан, А. М. Бровдій та ін.вписать всех; за заг. ред. В. Е. Лунячека. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2020. – 368 с. — 15,03 др.ар.