Підвищення кваліфікації «Менеджмент. Управління інтелектуальною власністю»

Викладена система інтелектуальної власності в Україні. Висвітлюються основні питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності та методичні основи створення об’єктів промислової власності на рівні винаходів, корисних моделей і промислових зразків, винахідництва, раціоналізації, патентно-ліцензійної діяльності та ін.

Надаються відомості про права і пільги авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, топографій інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, “ноу-хау”, творів науки, літератури і мистецтва, правила складання, порядок подачі і експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності, Йдеться також про зміст патентної документації, умови проведення патентних досліджень, складання патентного формуляра і використання патентної інформації, в тому числі при прогнозуванні нової техніки. Приділяється увага отриманню і захисту авторських прав на твори науки, зокрема на комп’ютерні програми і бази даних. Розглядаються питання вартісної оцінки і комерційної реалізації об’єктів інтелектуальної власності, складання договорів на їх створення і використання, в тому числі продаж ліцензій.

Контактна особа Фесенко Наталія Святославівна

мобільний телефон (050) 400-86-70

робочий телефон (057) 733-7985

e-mail  nataliya_fesenko@ukr.net