Тихонова Дар’я Сергіївна

Закінчила на відмінно у 2013 році Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та отримала повну вищу освіту за спеціальністю – правознавство та здобула кваліфікацію юриста.У 2014 році закінчила Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту, менеджера (управителя) з адміністративної діяльності. У 2013 році вступила до Аспірантури Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю – «12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». У 2015 році захистила дисертаційну роботу та здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук (доктора філософії з юридичних наук) зі спеціальності «12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

CV-Europass-2018-Daria Tihonova