Тихонова Дар’я Сергіївна


 Тихонова Даря Сергіївна

Tykhonova Daria Serhiivna

Старший викладач кафедри Креативної педагогіки та інтелектуальної власності УІПА

 Освіта

2008-2013 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого — повна вища освіта, спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист.

2008-2014 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна — повна вища освіта, спеціальність «Адміністративний менеджмент » кваліфікація магістр з менеджменту, менеджера (управителя) з адміністративної діяльності.

2018-2019 Українська інженерно-педагогічна академія – повна вища освіта, спеціальність 073. Менеджмент. Управління інтелектуальною власністю.

 Науковий ступінь  

Кандидат юридичних наук (У 2013 році вступила до Аспірантури Харківського національного університету внутрішніх справ, а в 2015 році захистила дисертаційну роботу та здобула науковий ступень кандидата юридичних наук (доктора філософії з юридичних наук) зі спеціальності «12.00.07 – «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». )

 

 Вчене звання

Старший викладач кафедри Креативної педагогіки та інтелектуальної власності

 Сфери наукових інтересів  

—          Юриспруденція;

—          Правознавство;

—          Право інтелектуальної власності;

—          Договірне право

 

 Викладає курси  —          Договірне право;—          Креативні технології навчання;—          Основи інженерно-педагогічної творчості

 

 Публікації

Під авторством Тихонової Д.С. написано 2 (два) науково-практичних посібника з дисципліни «Договірне право», отримано авторське свідоцтво та ін.

 

Профіль в Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Daria_Tihonova

Профіль ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8191-2084

Профіль в Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Rg19888AAAAJ&hl=ru

Профіль в Europass: CV-Europass-2018 Daria Tihonova

 

Наукові статті:

1. Тихонова Д. С. Нормативні засади адміністративної відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг / Д. С. Тихонова // Право і Безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 65–69.

 

2. Тихонова Д. С. Критерии оценки качества предоставления административных услуг Государственной регистрационной службой Украины / Д. С. Тихонова // Право и политика. – 2014. – № 3. – С. 158–162.

 

3. Тихонова Д. С. Особливості юридичної відповідальності посадових осіб Державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг / Д. С. Тихонова // Форум права. – 2014. – № 3. – С. 376–382 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ FP_index.htm_2014_3_63.pdf.

 

4. Тихонова Д. С. Правове регулювання надання адміністративних послуг Державною реєстраційною службою України / Д. С. Тихонова // Наше право. – 2014. – № 8. – С. 90–93.

 

5. Тихонова Д. С. Адміністративні послуги Державної реєстраційної служби України: поняття та класифікація / Д. С. Тихонова // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2014. – № 12. – С. 248–252.

 

6. Тихонова Д. С. Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами публічної влади та можливості його використання в Україні / Д. С. Тихонова // Право і Безпека. – 2014. – № 4 (55). – С. 70–75.

 

7. Тихонова Д.С. Підходи до розуміння права інтелектуальної власності в Україні / Тихонова Д.С. // Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю – 2016. — №2(38). – с. 187-190.

 

8. Тихонова Д.С. Джерела права інтелектуальної власноті / Тихонова Д.С. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети» — 2017. – м.Одеса, 20-21 січня 2017р. – с. 36-37.

 

9. Тихонова Д.С. Принципи правового регулювання інтелектуальної власності / Тихонова Д.С. // Науковий вісник публічного та приватного права – 2017. — №2. – с. 46-49.

 

10. Тихонова Д.С. Генеза правового регулювання результатів інтелектуальної діяльності в часи СРСР / Науково дослідний інститут публічного права 2017.- Збірник наукових праць 6, 2017. – с.51-54.

 

11. Тихонова Д.С. Досвід провідних країн світу  в регулюванні прав на службові об’єкти інтелектуальної власності / Науковий вісник Херсонського державного університету, 2017. —  Випуск 2. – Херсон – с.45-47.

 

Наукові конференції:

12. Тихонова Д.С. Підходи до розуміння права інтелектуальної власності в Україні / Тихонова Д.С. // Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю – 2016. — №2(38). – с. 187-190.

 

13. Тихонова Д.С. Джерела права інтелектуальної власності / Тихонова Д.С. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реформування національного та міжнародного права: перспективи та пріоритети» — 2017. – м.Одеса, 20-21 січня 2017р. – с. 36-37.

 

14. Тихонова Д. С. Структура адміністративно-правового статусу Державної реєстраційної служби України / Д. С. Тихонова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 трав. 2014 р., м. Суми). – Суми : ПАПІРУС, 2014. – С. 237–240.

 

15. Тихонова Д. С. До питання визначення поняття адміністративних послуг, які надаються Державною реєстраційною службою України / Д. С. Тихонова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: матеріали наук.-практ. конф. (19 трав. 2014 р., м. Харків). – Х. : ХНУВС, 2014. – С. 260–263.

 

16. Тихонова Д. С. Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг органами публічної влади та можливості його використання в Україні / Д. С. Тихонова // Право і Безпека. – 2014. – № 4 (55). – С. 70–75.

 Громадська праця   

Куратор Академічної групи ДКІ-І18мг (2018-2019); спільне проведення семінарів з Головним управлінням юстиції Харківської області; учасниця соціального проекту та грантрайтингу Open  Grants School.