Дегтярьова Оксана Анатоліївна


Дегтярьова Оксана Анатоліївна

асистент

Освіта 1.     Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність «математика», кваліфікація – учитель математики та інформатики, 1999 рік

2.     Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державного управління, 2015 рік

3. Аспірант заочної форми навчання кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності УІПА

Вчений ступінь
Посилання на профілі 1.      Google Академія

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=EgD1oEIAAAAJ

2.      ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9204-9669

3.      Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Dehtiarova

Сфери наукових інтересів
 • Управління освітою
 • Додаткова неформальна освіта
 • Підвищення професійної компетентності керівників
Викладає дисципліни
 • Основи інженерно-педагогічної творчості
 Публікації, участь у конференціях та інших заходах
 • Дегтярьова О.А. СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 56-57 – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2017 – С.62-70.  http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/5701
 • Дегтярьова О.А. ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ШКІЛ У США // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 58 – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2018 – С.62-70. http://repo.uipa.edu.ua/jspui/handle/123456789/6153
 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Моделювання інноваційних систем навчання й виховання обдарованих дітей : теорія і практика», м. Харків 2015 року. Матеріали доповіді : «Модернізація методичної роботи з керівниками навчальних закладів системи ЗСО як умова підвищення рівня їх професійної компетентності».
 • Участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання педагогіки та психології: шляхи теоретичного і практичного вирішення проблем». м. Одеса, 17-18 березня 2018 року. Тези доповіді: «Формування професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах реалізації Концепції Нової української школи» увійшли до збірника матеріалів конференції».
 • Участь у Регіональній конференції «Теорія і практика управління освітніми системами» (25 квітня 2018 року, КЗ «ХГПА» Харківської обласної ради). Тези виступу «Оцінювання складових професійної компетентності керівників ЗНЗ».
 • Участь у Міжнародній конференції «Розвиток управлінської компетентності керівника як важливого ресурсу забезпечення якості роботи закладу освіти» (Рівне-Брест, жовтень 2018 року). Тези: «Оцінювання професійної компетентності керівників закладів освіти: методологічний аспект» (спільно з доктором педагогічних наук, професором В.Е. Лунячеком)
 • Участь у науково-практичній конференції Української інженерно-педагогічної академії (травень 2018 року). Тези доповіді «ПРОФЕСІЙНЕ ТЕСТУВАННЯ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
 • 11-12 квітня 2019 року взяла участь у сесії «Основні навички для творчих підприємців, засновані на самооцінці підприємницьких якостей, лідерства і творчості», яку провела Патриша Уилсон (Patricia Wilson), професор Бізнес школи Університету, що відбулася в Українській інженерно-педагогічній академії у рамках тренінгу для тренерів та викладачів «Розвиток навичок креативного підприємництва в умовах інноваційної економіки» (організатори – партнери УІПА з Університету Бедфордширу (Лутон, Великобританія), проект Create Creative Entrepreneurs програми Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme від British Council). Отримала сертифікат учасника.
 • Учасник Другої, Третьої, Четвертої та П’ятої національних (не)конференцій для шкільних педагогів.
Авторські свідоцтва і патенти немає
Участь у наукових проектах Учасник наукового проекту прикладного дослідження, що виконується за рахунок видатків загального фонду державного бюджету з  01.03.2019 «Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації працівників системи освіти у сфері інтелектуальної власності»
Інша робота 2017-2019 роки консультування методичного центру Міжнародного освітнього проекту Smart J (на волонтерських засадах)