Тренінг «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки» | Тренинг «Инструменты поддержки мобильности ученых в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 года»

[lang_uk]Запрошуємо науковців академії прийняти участь у 2-денному треннігу «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки», який відбудеться 27-28 серпня у м. Київі.

Тематика тренінгу:

 1. Програма Horizon2020 – структура програми, умови участі, конкурсна документація, Participant Portal, інформація про оголошені конкурси.
 2. Акція Marie Sklodowskiej-Curie та інші програми підтримки розвитку наукової кар’єри.
 3. Erasmus+ – програма співпраці і мобільності в сфері освіти.
 4. Роль післядипломної освіти в сучасному європейському освітньому просторі.

Цільова група проекту: викладацький склад ВНЗ України, методичний та адміністративний персонал українських ВНЗ, особи, зацікавлені у реалізації принципу мобільності через використання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності. 

Мета тренінгу:

— Ознайомлення учасників з можливостями розвитку наукової кар’єри в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки на прикладі рамкових програм та інструментів їх реалізації.

— Опрацювання понять проектного підходу до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок, е-learning навчання, академічної мобільності.

— Розуміння практичної реалізації в рамках організації навчального процесу принципу мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності.

— Розуміння учасниками засад та принципів реалізації «м’яких» проектів в рамках Нової Фінансової Перспективи на 2014-2020 роки.

— Надання практичних рекомендацій щодо розвитку академічної мобільності українських науковців.

Під час тренінгу учасники опрацюють процедуру подачі заявки до одного з інструментів – крок за кроком.

Кількість учасників: до 30 осіб.

Вартість участі у тренінгу: 2 000 грн.

Учасники забезпечуються роздатковим навчальним матеріалом, кава-перервами, обідами.

Доїзд до місця проведення тренінгу та проживання покриваються коштом учасників тренінгу.

Для участі у тренінгу необхідно заповнити реєстраційну анкету до 25 серпня включно.

Детальніше за посиланням[/lang_uk]

[lang_ru]Приглашаем ученых академии принять участие в 2-дневном тренинге «Инструменты поддержки мобильности ученых в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 годы», который состоится 27-28 августа в г. Киеве.

Тематика тренинга:

 1. Программа Horizon2020 – структура программы, условия участия, конкурсная документация, Participant Portal, информация об объявленных конкурсах.
 2. Акция Marie Sklodowskiej-Curie и другие программы поддержки развития научной карьеры.
 3. Erasmus+ – программа сотрудничества и мобильности в сфере образования.
 4. Роль последипломного образования в современном европейском образовательном пространстве.

Целевая группа проекта: преподавательский состав ВУЗов Украины, методический и административный персонал украинских ВУЗов, лица, заинтересованные в реализации принципа мобильности посредством использования специализированных фондов ЕС, придназначенных для финансирования компонента мобильности. 

Цель тренинга:

— Ознакомление участников с возможностями развития научной карьеры в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 года на примере рамочных программ м инструментов их реализации.

— Отработка понятий проектного подхода к организации работы соответственно положениям европейских квалификационных рамок, е-learning обучения, академической мобильности.

— Понимание практической реализации в рамках организации учебного процесса принципа мобильности студентов и преподавателей посредством использования специализированных фондов ЕС, предназначенных для финансирования компонента мобильности.

— Понимание участниками основ и принципов реализации «мягких» проектов в рамках Новой Финансовой Перспективы на 2014-2020 года.

— Предоставление практических рекомендаций относительно развития академической мобильности украинских ученых.

Во время тренинга участники отработают процедуру подачи заявки к одному из инструментов – шаг за шагом.

Количество участников: до 30 человек.

Стоимость участия в тренинге: 2 000 грн.

Участники обеспечиваются раздаточным учебным материалом, кофе-перерывами, обедами.

Проезд до места проведения тренинга и проживание покрываются за счет участников тренинга.

Для участия в тренинге необходимо заполнить регистрационную анкету до 25 августа включительно.

Детальнее по ссылке[/lang_ru]

Шановні викладачі, аспіранти, докторанти академії!| Уважаемые преподаватели, аспиранты, докторанты академии!

[lang_uk]Міжнародне агентство з розвитку культури, освіти і науки (IADCES), Австралія, Мельбурн у співпраці з Федеральним університетом Ріо де Жанейро (Бразилія) запрошує до участі у Міжнародному науковому конгресі «Сучасна наука і освіта в Північній та Південній Америці, Африці та Євразії», який відбудеться в Бразилії, Ріо де Жанейро, 18-20 серпня 2015 р.

Матеріали конгресу будуть розміщені в базі даних SCOPUS.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.675

SCImago Journal Rank (SJR): 3.926

Конгрес пройде в дистанційному форматі без необхідності особистої участі. СТАТТІ до збірника матеріалів конгресу ПРИЙМАЮТЬСЯ до 20 серпня 2015 р. включно.

Робочі мови: англійська, португальська, російська, польська, білоруська, українська, іспанська, французька, німецька, турецька, китайська, японська, арабська.

Секції конгресу: інформатика; історія та археологія; математика; машинобудування; матеріалознавство; механіка; енергетика; інформаційні системи; інформатика і комп’ютерні технології; комп’ютерна інженерія; нанотехнології; журналістика і видавнича справа; післядипломна освіта; політологія; психологія; педагогіка; радіоелектроніка і зв’язок; харчові технології; соціологія; технічні науки в цілому; транспорт; фізика; філософія і релігія; хімія; економіка та управління; бухгалтерський облік і аудит; маркетинг і реклама; фізична культура, здоров’я і спорт.

Контакти:

International Agency for the Development of Culture, Education and Science

Level 7/30 Collins St, Melbourne, VIC 3000, Australia

E-mail: iadces.agency@gmail.com

Подробиці участі, оформлення статей та інша інформація

на сайті www.iadces.com та у відділі Міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри (101 ком./гол.к.)[/lang_uk]

[lang_ru]20 ноября 2015г. состоится I Международная заочная научно-практическая интернет-конференция «Техническое творчество молодежи – путь к инновационному развитию государства».

Рабочие языки конференции: украинский, польский, английский, русский.

Направления работы конференции:

 1. Техническое творчество и научно-исследовательская работа студентов ВУЗов.
 2. Работа кружков в общеобразовательных учебных заведениях.
 3. Техническое творчество учеников-участников МАН.
 4. Достижения учеников ПТУЗ и кружков технического творчества.
 5. Преподавание технических и физико-математических дисциплин в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях.
 6. Научно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов учебных заведений разных уровней аккредитации по изучению проблем технического творчества ученической и студенческой молодежи.

Срок подачи тезисов – до 20 октября 2015 г.

Контактное лицо: 096 709 11 84 Майдан Павел Сергеевич

Также подробности в отделе Международных образовательных программ, маркетинга и карьеры (101 комн./гл.к.). [/lang_ru]

 

Шановні викладачі та студенти академії!| Уважаемые преподаватели и студенты академии!

[lang_uk]20 листопада 2015р. відбудеться I Міжнародна заочна науково-практична інтернет-конференція «Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави».

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська.

Напрямки роботи конференції:

 1. Технічна творчість і науково-дослідна робота студентів ВНЗ.
 2. Робота гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах.
 3. Технічна творчість учнів-учасників МАН.
 4. Досягнення учнів ПТНЗ та гуртків технічної творчості.
 5. Викладання технічних та фізико-математичних дисциплін у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
 6. Науково-дослідна та експериментальна робота педагогів навчальних закладів різних рівнів акредитації з вивчення проблем технічної творчості учнівської та студентської молоді.

Термін подачі тез – до 20 жовтня 2015 р.

Контактна особа: 096 709 11 84 Майдан Павло Сергійович

Також подробиці у відділі Міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри (101 кімн./гол.к.).[/lang_uk]

[lang_ru]20 ноября 2015г. состоится I Международная заочная научно-практическая интернет-конференция «Техническое творчество молодежи – путь к инновационному развитию государства».

Рабочие языки конференции: украинский, польский, английский, русский.

Направления работы конференции:

 1. Техническое творчество и научно-исследовательская работа студентов ВУЗов.
 2. Работа кружков в общеобразовательных учебных заведениях.
 3. Техническое творчество учеников-участников МАН.
 4. Достижения учеников ПТУЗ и кружков технического творчества.
 5. Преподавание технических и физико-математических дисциплин в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях.
 6. Научно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов учебных заведений разных уровней аккредитации по изучению проблем технического творчества ученической и студенческой молодежи.

Срок подачи тезисов – до 20 октября 2015 г.

Контактное лицо: 096 709 11 84 Майдан Павел Сергеевич

Также подробности в отделе Международных образовательных программ, маркетинга и карьеры (101 комн./гл.к.).[/lang_ru]

 

Конференція

23-25 квітня 2014 року пройде XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “ Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні ”, м. Київ

Конференція

24-26 березня 2014 року пройде XХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання інтелектуальної власності», м. Київ.

Охоронні документи

В Україні зростає кількість зареєстрованих охоронних документів на об’єкти промислової власності. Станом на 1 лютого 2014 року з 1992 року зареєстровано 404 522 охоронних документи.

Державне підприємство Український інститут промислової власності (Укрпатент) отримало ряд заявок на реєстрацію торгових марок з назвами, які містять слово майдан.