Завідувач кафедри | Заведующий кафедрой

На даний час завідувач кафедри

l

Лунячек Вадим Едуардович – завідувач кафедри, доктор  педагогічних наук, професор.

Основні напрями наукової діяльності: управління освітніми системами, професійний розвиток керівних кадрів, професійний розвитокпедагогічних працівників, інформаційні і комунікаційні технології в освіті, професійна підготовка фахівців в умовах магістратури.

Кількість опублікованих праць, усього: 227 з них – монографій:6, статей:  114, доповідей:  44, авторських свідоцтв:  7.

Кількість підготовлених під керівництвом здобувача*: кандидатів наук:  5.

Державні нагороди (у т.ч. премії і почесні звання), вітчизняні та зарубіжні наукові відзнаки
(премії, медалі та ін.):

2002 р.− Подяка Харківського міського голови;

2004 р. − Грамота Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації;

2004 р. − Почесна Грамота Міністерства освіти і науки України;

2005 р. − нагрудний знак «Відмінник освіти України»;

2010 р. −  нагрудний знак «Василь Сухомлинський»;

2010 р. – Почесна грамота НАДУ при Президентові України;

2010 р. − Грамота Головного управління державної служби України;

2013 р. – Грамота Луганської ОДА і Луганської обласної ради;

2015 р. − Грамота Харківської обласної ради;

2017 р. – Грамота Кабінету Міністрів України та ін.

2018 р. – Стипендія Харківської обласної державної адміністрації імені В.Н. Каразіна, як видатному науковцю в галузі гуманітарних наук.

В.Е. Лунячек є одним з провідних фахівців в галузі управління освітою, теорії та методики професійної освіти, який вніс значний вклад в розвиток теорії та практики професійної підготовки керівних кадрів освіти. Проф. Лунячек В.Е. має значний практичний досвід на керівних посадах в управліннях освіти Харківської міської ради і обласної державної адміністрації, Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Проф. Лунячеком В.Е. вперше розроблено теоретичні та методологічні засади професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури до управління якістю освіти. Він є учасником і керівником низки наукових досліджень за цією тематикою.

Розроблені В.Е. Лунячеком педагогічні методи, засоби та технології одержали широке впровадження в навчальний процес ВНЗ України, систему післядипломної педагогічної освіти, підготовку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що забезпечило підвищення якості професійної підготовки фахівців.

Лунячек В.Е. працює у спеціалізованій вченій раді Д 64.108.01.

Лунячек В.Е. має h-індекс google scholar: 11 , загальна кількість цитувань наукових публікацій 407.

Веб-адреса google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GQF1tRQAAAAJ&hl=ru

h-індекс згідно БД Scopus: 1; загальна кількість цитувань наукових публікацій 3.

Веб-адреса згідно БД Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55102826300

Лунячек В.Е. – член редколегії Всеукраїнського фахового журналу «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» та редколегії Електронного наукового журналу «Адаптивне управління: теорія і практика». Випускник програми державного департаменту США «International Visitor Leadership Program», випускник програми Transformation school leaders group of the International Renaissance Foundation» за підтримки міжнародного фонду «Відродження» та ін. Був учасником проектів «Освітня політика та освіта «рівний − рівному» за підтримки Програми розвитку ООН, «Громадські платформи освітніх реформ» міжнародного фонду «Відродження» за напрямом «Система навчального книговидання в Україні: проблеми та перспективи. Аналіз освітньої політики у галузі шкільного підручникотворення», «Підтримка децентралізації в Україні» швейцарсько-український проект DESPRO для викладачів українських ВНЗ за програмою «Управління знаннями» тощо. Проходив стажування у Тяньцзінській Адміністративній Академії (Китай). Лунячек В.Е. є експертом порталу «Освітня політика», який діє за сприяння Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України.

Лунячек В.Е., як видатний науковець, внесений до Енциклопедії сучасної України . Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59305

Викладає такі навчальні дисципліни: «Вища освіта і Болонський процес», «Основи педагогіки вищої школи», «Управління якістю освіти», «Моніторинг якості освіти», «Педагогічний менеджмент» тощо.

CV-Europass-2018-Vadym Luniachek