Продукти інноваційної діяльності вчителя як об’єкти інтелектуальної власності

Програма підвищення кваліфікації

педагогічних кадрів закладів освіти

«Продукти інноваційної діяльності вчителя 
як об’єкти інтелектуальної власності
»

 відповідно до освітньої  програми

«Управління інтелектуальною власністю»

* * * * * * * 

Програма розрахована на 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) — 30 годин.

Курс триває:                2 тижні (очно-дистанційна форма навчання)

10 годин –  заняття з викладачами в Українській інженерно-педагогічній академії на кафедрі креативної педагогіки і інтелектуальної власності, м. Харків (очна форма навчання).

20 годин – індивідуальна робота учасника програми на платформі Moodle (дистанційна форма навчання).

Підвищення кваліфікації закінчується захистом випускної роботи.

 

Робоча програма

№ з/п

Тема

Кількість годин

ЛЗ

ПЗ

СР

Всього

1

Академічна доброчесність.

2

 

6

8

2.

Продукти інтелектуальної, творчої праці працівників закладів освіти як об’єкти авторського права.

2

2

4

8

3.

Об’єкти промислового права в сфері діяльності працівників закладів освіти.

2

2

4

8

Випускна робота

   

6

6

Всього

6

4

20

30


Для реєстрації перейдіть за посиланням https://forms.gle/mwoMP9op5Wu6wFAa8