Кафедра здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівнем «МАГІСТР» зі спеціальностей:

073 Менежмент (Управління інтелектуальною власністю)
та
073 Менежмент (Управління соціальним закладом).

001

Найгостріша потреба суспільства у фахівцях з повноцінною професійною підготовкою у сфері інтелектуальної власності пов’язана з переходом України до ринкових умов господарювання, створенням і патентуванням передових технологій, включенням об’єктів інтелектуальної власності в економіку нашої країни, організації боротьби з порушенням прав патентовласників.