Історія кафедри

Кафедра «Креативної педагогіки і інтелектуальної власності» (КП і ІВ) була заснована в результаті ряду перетворень і перейменувань залежно від вимоги часу і поставлених завдань. Фундамент для майбутньої кафедри був створений у 1965 році к.т.н., доцентом Трушлевичем Ігорем Вікторовичем, який очолював її до 1974 року, тоді кафедра мала назву «Автоматизація виробничих процесів хімічної промисловості». У відмічені роки була створена методична і лабораторна бази кафедри, учбова лабораторія була оснащена новітніми на той час засобами автоматичного контролю і регулювання. Викладачі кафедри, окрім викладацької роботи, займалися науково-дослідною діяльністю і керували господарсько-договірною тематикою, результати якої успішно упроваджувалися у виробництво. Особливу увагу кафедри приділяється винахідницької діяльності. На кожну наукову розробку отримано авторські свідоцтва на винаходи.

З 1974 по 1983 р. кафедру очолював к.т.н., доцент Потрашков Василь Іванович. У цей період в учбовий процес широко упроваджувалася (особливо в курсове і дипломне проектування) аналогова обчислювальна техніка (МН-7). Кафедра готувала інженерів-електромеханіків і інженерів з автоматизації.

У період з 1983 по 1984 р. кафедрою керував к.т.н., доцент
Соляник Володимир Петрович. В цей час розвивалася лабораторна і методична бази кафедри, розроблялися програми за розрахунком системи автоматичного регулювання на обчислювальній техніці Д3-28. Кафедра підтримувала тісну співпрацю з науково-дослідними інститутами «Укрніїхімаш», «Гіпрококс», «НІОХІМ».

З 1985 року по 2004 рік кафедру очолював д.т.н., професор
Підлісний Микола Іванович. Кафедра була перейменована в “Автоматизацію технологічних процесів і виробництв”. У 1989 році відкрита інженерно-педагогічна спеціальність (денна і заочна форми навчання). На кафедрі широко застосовуються мікропроцесорна і комп’ютерна техніка в учбовому процесі.
У 1998 році була відкрита спеціальність «Інтелектуальна власність» (на базі бакалавра і фахівця).Кафедрою ведеться велика робота в галузі адаптації нових законодавчих реформ у сфері інтелектуальної власності та переходу України на ринкові відносини.З 1999-2003 роки під керівництвом Підлісного М.І. була випущена перша газета в Україні «Інтелектуальна власність», в якій публікувалися найважливіші, актуальні і цікаві матеріали у сфері інтелектуальної власності. Газета була популярна серед професіоналів патентознавців, винахідників, аспірантів, студентів та широкого кола читачів . У 2002 році кафедра була перейменована в “Інтелектуальна власність і системи автоматизації”.

З 2004 року і по цей час кафедра має назву “Креативна педагогіка і інтелектуальна власність”.

З 2004 по 2014 рік кафедру очолював  д.пед.н., професор
Лазарев Микола Іванович.

З 2014 року завідувачем кафедрою є Рубан Наталія Павлівна. В даний час на кафедрі проводиться підготовка магістрів за фахом  076 «Підприємництво, торгівля та біржева діяльність».

З 2016 року завідувачем кафедрою є Лунячек Вадим Едуардович.

З 2017 року проводиться підготовку за напрямом 073 Менежмент. Управління інтелектуальною власністю.

З 2018 року починається набір і підготовку за напрямом 073 Менежмент. Управлінння соціальним закладом.