23 червня 2021 року зав. каф. проф. В.Лунячек взяв участь у зустрічі експертної групи з представниками роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП, під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Професійна освіта» (ID 48001) у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди

У межах викладання дисципліни «Публікаційна активність і наукометрія» доктор педагогічних наук, професор Вадим Едуардович Лунячек прочитав гостьову лекцію про охорону авторських прав на інтелектуальні напрацювання для аспірантів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Поряд із аспірантами першого року навчання, для яких викладається дисципліна, до онлайн лекції доєдналися аспіранти всіх курсів.

28 квітня 2021 р. завідувач кафедри КП і ІВ проф. Вадим Лунячек взяв участь у панельній онлайн дискусії щодо стану впровадження громадянської парламентської просвіти в закладах освіти. Під час дискусії було представлено презентацію результатів соціологічного опитування освітян і школярів-2021. Організатори: Програма USAD-Рада, Освітній центр Верховної Ради України та ГО «Агенція розвитку освітньої політики».

21 та 22 квітня 2021 року завідувач кафедри креативної педагогіки д.пед.н., проф. В.Е.Лунячек та професор кафедри д.пед.н., проф. М.І.Лазарєв взяли участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д.64.108.01 Української інженерно-педагогічної академії.

16 квітня 2021 р. відбулося засідання  одноразової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.108.002 в Українській інженерно-педагогічній академії під головування д. пед. н., проф. В.Е.Лунячека. На засіданні ради відбувся захист дисертації Харківської А.І. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Тема дисертації «Розвиток комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури». Науковий керівник д.пед. н., поф. М.І. Лазарєв.

16 квітня 2021 р. відбулося засідання  одноразової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.108.001 в Українській інженерно-педагогічній академії під головування д. пед. н., проф. В.Е.Лунячека. На засіданні ради відбувся захист дисертації Фоменко Л.М. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Тема дисертації «Розвиток пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки». Науковий керівник д.пед. н., проф. А.А.Харківська

8 та 9 квітня 2021 року завідувач кафедри креативної педагогіки д.пед.н., проф. В.Е.Лунячек та професор кафедри д.пед.н., проф. М.І.Лазарєв взяли участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д.64.108.01 Української інженерно-педагогічної академії.