Завдання НДР

  • З’ясувати стан опрацювання проблеми підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності у педагогічній теорії та практиці.
  • Здійснити теоретичне узагальнення основних підходів до її розв’язання в Україні на законодавчому, теоретичному та емпіричному рівнях.
  • Проаналізувати зарубіжний досвід підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності.
  • Обґрунтувати з позицій загальнонаукових і конкретно наукових підходів процес підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності.
  • Виявити особливості процесу підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності на засадах компетентнісного підходу.
  • Розробити та теоретично обґрунтувати концептуальну модель системи підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності, визначити закономірності, принципи, форми та методи, що використовуються в цьому процесі.
  • Розробити та практично перевірити факторно-критеріальні моделі оцінювання ефективності діяльності працівників освіти в сфері інтелектуальної власності.
  • Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності для різних цільових груп.