Підвищення кваліфікації «Управління інтелектуальною власністю»

Робоча навчальна програма

з опанування та використання методики управління об’єктами інтелектуальної власності

 

№ з/п

Тема

Кількість годин

ЛЗ

ПЗ

СР

Всього

1. Система інтелектуальної власності в Україні

1.1

Основні аспекти Закону України «Про авторське право і суміжні права»

2

 

8

10

1.2

Об’єкти права інтелектуальної власності в сфері діяльності працівників закладів освіти

2

2

6

10

1.3

Система набуття та передачі авторського права

2

2

6

10

1.4

Система захисту прав на об’єкти патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів та послуг)

2

2

6

10

1.5

Виявлення і запобігання академічного плагіату

2

2

6

10

2. Право інтелектуальної власності

2.1.

Основні засади авторського та патентного права в Україні та за кордоном

2

 

8

10

2.2

Інститут авторського права: об’єкт і суб’єкт авторського права, їх охорона та захист

2

2

6

10

2.3

Інститут патентного права: об’єкт і суб’єкт, їх охорона та захист

2

2

6

10

2.4

Особливості реєстрація авторських прав на продукти інноваційної діяльності вчителя

1

2

7

10

2.5

Особливості реєстрація прав на об’єкти патентного права (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів та послуг)

1

2

7

10

3. Маркетингові та патентні дослідження об’єктів права інтелектуальної власності

3.1

Інформаційно-пошукові системи в сфері роботи з інтелектуальною власністю.

2

 

8

10

3.2

Методи пошуку та обробки інформації стосовно об’єктів інтелектуальної власності

2

2

6

10

3.3

Пошук об’єктів права інтелектуальної власності сфери діяльності працівників закладів освіти в пошукових системах

 

2

8

10

4. Міжнародне законодавство в галузі інтелектуальної власності

4.1.

Міжнародно-правова система охорони права інтелектуальної власності

2

2

6

10

4.2.

Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському Союзі

2

2

6

10

Всього

26

24

100

150

 

Завідувач кафедри креативної педагогіки

і інтелектуальної власності                                          В.Е. Лунячек        

 

Подати заявку https://forms.gle/mwoMP9op5Wu6wFAa8