Креативні технології навчання

Програма підвищення кваліфікації

педагогічних кадрів закладів освіти

«Креативні технології навчання»

 відповідно до спеціальності 
011 Освітні, педагогічні науки

* * * * * * * 

Програма розрахована на 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) — 30 годин.

Курс триває:                2 тижні (очно-дистанційна форма навчання)

10 годин –  заняття з викладачами в Українській інженерно-педагогічній академії на кафедрі креативної педагогіки і інтелектуальної власності, м. Харків (очна форма навчання).

20 годин – індивідуальна робота учасника програми на платформі Moodle (дистанційна форма навчання).

Підвищення кваліфікації закінчується захистом випускної роботи.

Робоча програма

№ з/п

Тема

Кількість годин

ЛЗ

ПЗ

СР

Всього

1

Творча діяльність учнів у навчально-виховному процесі

2

 

6

8

2.

Методична система креативного навчання

2

2

4

8

3.

Методи та методики розв’язання творчих задач

2

2

4

8

Випускна робота

   

6

6

Всього

6

4

20

30

 


Для реєстрації перейдіть за посиланням https://forms.gle/mwoMP9op5Wu6wFAa8