Етапи НДР

Найменування етапів

робіт

Строки виконання робіт

Наукові результати, науково-технічна продукція та
документація, що підлягають здачі замовнику

 1

Теоретично обґрунтуватиконцептуальну модель технології 
підвищення кваліфікації 
працівників освіти в сфері інтелектуальної власності.

Розробити інструментарій для проведення пілотного соціологічного опитування в закладах освіти щодо обізнаності їх працівників в питаннях інтелектуальної власності та потреби у підвищенні кваліфікації за цим напрямом.

20.04.2019-

31.12. 2019

Очікувані результати етапу:

1. Концептуальна модель технології підвищення кваліфікації працівників освіти в сфері інтелектуальної власності. 

2. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників системи освіти у сфері інтелектуальної власності.

3. Пакет документів для проведення пілотного соціологічного опитування в закладах освіти щодо обізнаності їх працівників в питаннях інтелектуальної власності та потреби у підвищенні кваліфікації за цим напрямом.

4. Звіт щодо результатів пілотного соціологічного опитування в закладах освіти.

Звітна документація:

Кількість запланованих
публікацій —  5.

Захист магістерських робіт – 2.

Захист кандидатських дисертацій – 0.

Отримання охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності – 2.

Проміжний звіт.