Свідоцтва про реєстрацію авторського права

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір — Науково-методичний посібник «Методика управління якістю освіти в професійно-технічних навчальних закладах» № 71648 від 27.04.2017 р. / Лунячек В.Е., Рубан Н.П., Єльникова Г.В. ; Укр. інж.-пед. акад. − Режим доступу:
  http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Формування у студентів інженерного профілю умінь розв’язувати творчі завдання»
  № 72921 від 23.03.2017 р. / Дубовець О.М., Рубан Н.П. − Режим доступу:
  http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру
  «Наукова стаття «Проблеми управління професійною підготовкою фахівців в умовах магістратури» №71651 від 27.04.2017 р. / Лунячек В.Е. ; Укр. інж.-пед. акад. − Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір «Основи інженерно-педагогічної творчості: методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-педагогічних спеціальностей» № 71650 від 27.04.2017 р. / Рубан Н.П. ; Укр. інж.-пед. акад. − Режим доступу:
  ttp://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava
 5. Свідоцтво про реєстрацiю авторського права на  лiтературний твiр наукового характеру “Політика держави у сфері інноваційної культури: проблеми та виклики” №70639 від 22.02.2017 р. / Фесенко Н.С. ; Укр. інж.-пед. акад. − Режим доступу
  ttp://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір «Маркетинг инноваций» № 67570 від 30.05.2016 р. / Рубашка В. П. ; Укр. інж.-пед. акад. − Режим доступу
  ttp://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір «Моделювання технічних і соціальних систем [методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання всіх інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей]» № 63755 від 28.12.2015 р. / В. П. Рубашка ; Укр. інж.-пед. акад. − Режим доступу
  ttp://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Визначення ціни ліцензії (методичні вказівки для студентів денної форми навчання спеціальності 8.18010011 «Інтелектуальна власність» № 63225 от 28.12.2015 р. / Тіманюк В.М.; Укр. інж.-пед. акад. − Режим доступу:
  ttp://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір «Патентознавство і авторське право (робочий зошит для студентів 5-го курсу денної та заочної форми навчання інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей) № 70637 от 22.02.2017 р. / В.М.Тіманюк, Т.П.Бабич ; Укр. інж.-пед. акад. − Режим доступу
  ttp://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=11c1271e-eb9e-470a-ba8e-43b4e5301bee&title=OfitsiiniiBiuletenavtorskePravoISumizhniPrava
 10. Заява № 72318 Літературний твір наукового характеру «Основи інженерно-педагогічної творчості: методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання інженерно-педагогічних спеціальностей» / Рубан Наталія Павлівна; заявник Українська інженерно-педагогічна академія.Новый рисунок (2)
 11. Заява № 72316 Науково-методичний посібник «Методика управління якістю освіти в професійно-технічних навчальних закладах» /Лунячек Вадим Едуардович, Рубан Наталія Павлівна, Єльникова Галина Василівна; заявник Українська інженерно-педагогічна академія.Новый рисунок (1)
 12. Заява № 70764 Монографія «Методика креативного навчання майбутніх інженерів за дисципліною «Процеси і апарати хімічних виробництв»» / Лазарєв Микола Іванович, Рубан Наталія Павлівна; заявник Українська інженерно-педагогічна академія.Лазарев, Рубан
 13. Заява № 72921 Літературний твір наукового характеру «Формування у студентів інженерного профілю умінь розв’язувати творчі завдання » / Дубовець Олексій Миколайович, Рубан Наталія Павлівна; заявник Українська інженерно-педагогічна академія.Новый рисунок (3)
 14. Заява № 42843 Науковий твір «Текстологічний метод одержання знань з дисципліни «Неруйнівний контроль»» / М.І. Лазарєв, Д.І. Шматков; заявник Українська інженерно-педагогічна академія.
 15. Заява  № 42844 Науковий твір «Теоретична модель каузальної мережі предметної галузі дисципліни «Неруйнівний контроль»» / М.І. Лазарєв, Д.І. Шматков; заявник Українська інженерно-педагогічна академія.
 16. Заява  № 42845 Науковий твір «Критерії порівняння моделей подання знань» / М.І. Лазарєв, Д.І. Шматков; заявник Українська інженерно-педагогічна академія.
 17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Фахова практика: методичні вказівки до виконання для студентів освітнього рівня «магістр» денної форми навчання за спеціальністю 073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю)» № 79869. Автор — Фесенко Наталія Святославівна.

Фесенко Н.С. Фахова18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Політика держави у сфері культури: проблеми та виклики» № 70639. Автор — Фесенко Наталія Святославівна.

Фесенко Н.С. Політика

19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Методологія і організація наукових досліджень: методичні вказівки до практичних занять студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління інтелектуальною власністю» № 78167. Автор — Лунячек Вадим Едуардович.

Лунячек В.Е. Основи наукових досліджень

20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Фінансовий менеджмент: методичні вказівки до практичних занять для слухачів магістратури денної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент», спеціалізація «Управління інтелектуальною власністю» та «Управління соціальним закладом» № 78166. Автор — Юр’єва Ольга Іванівна.

Юр'єва О.І.

 

21. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Креативні технології навчання: методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)»  № 78169. Автор — Лунячек Вадим Едуардович.

Лунячек В.Є. Креативні технології навчання

22. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Управління якістю та змінами в організації: методичні вказівки до організації та планування самостійної роботи студентів освітнього рівня «Магістр» денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» № 78170. Автор — Черненко Юлія Юріївна.

Черненко Ю.Ю. Управління змінами

23. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Дискретна модель упругой мостовой системы с подвижной массой»  № 74543. Автор — Рубашка Володимир Петрович.

Рубашка

24. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на наукову статтю «Математическое моделирование разделения неоднородных систем»  № 74544. Автор — Рубашка Володимир Петрович.

Рубашка-2

25. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Набуття прав і експертиза об’єктів  інтелектуальної власності: методичні вказівки до організації та планування самостійної роботи для студентів освітнього рівня «магістр»  денної та заочної форми навчання спеціальності 073 Менеджмент (Управління інтелектуальною власністю)»,  №90933.  Автори — Тіманюк Валерія Миколаївна, Сухіна Наталія Сергіївна.

Свідоцтво Тіманюк