Глобальні тенденції в розвитку освіти: управлінський аспект

Програма підвищення кваліфікації

педагогічних кадрів закладів освіти

«Глобальні тенденції в розвитку освіти: управлінський аспект»

 відповідно до освітньої  програми

«Управління навчальними закладами»

* * * * * * *

Програма розрахована на 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) — 30 годин.

Курс триває:                2 тижні (очно-дистанційна форма навчання)

10 годин –  заняття з викладачами в Українській інженерно-педагогічній академії на кафедрі креативної педагогіки і інтелектуальної власності, м. Харків (очна форма навчання).

 20 годин – індивідуальна робота учасника програми на платформі Moodle (дистанційна форма навчання).

Підвищення кваліфікації закінчується захистом випускної роботи.

Робоча програма

№ з/п

Тема

Кількість годин

ЛЗ

ПЗ

СР

Всього

1

Взаємозв’язок процесів суспільного прогресу з основними тенденціями в розвитку системи освіти.

2

 

4

6

2.

Загальна стратегія розвитку освіти в Україні.

4

 

2

6

3.

Практичне заняття 1. Підготовка таблиці основних напрямків реформування системи освіти у розвинених країнах світу.

 

2

4

6

4.

Практичне заняття 2. Есе «Вплив децентралізаційних реформ на розвиток системи освіти».

 

2

4

6

Випускна робота

   

6

6

Всього

6

4

20

30

 


Для реєстрації перейдіть за посиланням https://forms.gle/mwoMP9op5Wu6wFAa8