Наукова діяльність

Вітаємо! Давайте знайомитися!

Пропонуємо переглянути презентацію наукових напрямків роботи кафедри.

Презентація каф. КПіІВ

КПіІВ

Наукові напрямки кафедри

в галузі креативної педагогіки та інтелектуальної власності:

  • Розробка інноваційних технологій навчання в сучасному ВНЗ.
  • Використання інтерактивних методів навчання як засіб підготовки до професійної діяльності в сфері розробки об’єктів інтелектуальної власності.
  • Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності в сучасних умовах  господарювання..

Наукові напрямки кафедри в галузі педагогіки і методики викладання:

  • Розробка методів та засобів підвищення якості навчального процесу;
  • Розробка методів та засобів підвищення ефективності самостійної роботи студентів.

Ведеться прикладна НДР «Розробка теоретичних і методичних основ систем креативного навчання технічних дисциплін майбутніх інженерів», номер держреєстрації роботи 0109U008663. Науковий керівник – Лазарєв Микола Іванович, доктор педагогічних наук, професор.

Співробітниками кафедри постійно здійснюється творча винахідницька робота як самими співробітниками кафедри, так і разом зі студентами. Щорічно отримується 5 охоронних документів співробітниками кафедри та близько 10 охоронних документів співробітниками разом зі студентами.

За час існування кафедри отримано більш 100 авторських посвідчень і патентів, опубліковано більше 500 статей і тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях.

Співробітники кафедри  активно публікують свої статті у збірнику наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти».

Співробітники кафедри постійно беруть участь у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях.

Студенти спеціальності «Інтелектуальна власність» щорічно приймають участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Інтелектуальна власність», де займають призові місця.

Також на кафедрі постійно функціонує науковий семінар з питань безперервної педагогічної підготовки і підвищення якості навчального процесу.

Працюють над кандидатськими дисертаціями 18 аспірантів. Щорічно на кафедрі захищаються в середньому 3 кандидатські дисертації.

 

Профілі працівників кафедри у Google Академії