Навчальні посібники

 1. Ілюха М.Г. Процеси та апарати харчових виробництв [навч. посіб.] / М.Г. Ілюха, М.І. Лазарєв, С.І. Бухкало, Т.А. Лазарєва, Н.П. Рубан,
  О.О. Новосєльцев. – Харків: НТМТ, 2009. – 153 с.
 2. Тіманюк В.М. Економіка і організація інноваційної діяльності [навч. посіб.] / В.М. Тіманюк, О.В. Посилкіка, Г.В. Костюк.-Х.: Вид-во НФаУ, 2009.–272 с.
 3. Лазарєв М.І. Розробка об’єкта інтелектуальної власності в дипломному проектуванні [навч. посіб.] / М.І.Лазарєв, В.В.Чапліна, П.Ю.Баранов, В.М.Тіманюк, О.М.Дубовець, В.В.Рубашка; Х.: Вид-во УІПА, 2009. – 128 с.img023
 4. Лунячек В. Е. Управління якістю освіти: досвід для України / В. Е. Лунячек. – Х. : Гімназія, 2009. – 128 с.
 5. Лунячек В. Е. Педагогічний менеджмент : навчальний посібник / В.Е.Луняечк. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. − 512 с.
 6. Лунячек В. Е. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник / В.Е.Лунячек. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. − 252 с.
 7. Лунячек В.Е. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навчально-методичний посібник / К.Б.Борисенко, В.Е.Лунячек, Н.А.Лунячек, В.Пересадько та ін. − Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. − 240 с.img025
 8. Лунячек В. Е. Алгоритми управління школою / В. Е. Лунячек. – Х. : Основа, 2005. – 176 с. – (Б-ка журн. «Управління школою». – Вип. 7 (31)).img022
 9. Лунячек В. Е. Модернізовані підходи до планування роботи школи : навч.-метод. посіб. / В. Е. Лунячек. – Х. : Гімназія, 2004. – 44 с.
 10. Лунячек В. Е. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом / В. Е. Лунячек. – Х. : Основа, 2004. – 96 с.img029
 11. Лунячек В. Е. Елементи технології управління сучасною школою : наук.-метод. посіб. / В. Е. Лунячек. – Вид. 4-те, допов. – Х. : Гімназія, 2001. – 112 с.
 12. Лунячек В. Е. Система алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом в таблицях : наук.-метод. посіб. / В. Е. Лунячек. – Х. : Гімназія, 2002. – 85 с.
 13. Лунячек В. Е. Інформатизація загальної середньої освіти регіону : наук.-метод. посіб. / В. Е. Лунячек, В. І. Ліпейко, І. Т. Соколянська. – Вид. 3-тє, допов. – Х., 2005. – 104с.
 14. Лазарєв М.І. Збірник міжнародних угод про охорону авторських і суміжних прав / М.І. Лазарєв, С.В. Драгун, В.М. Лєкомцев;  УІПА – Харків: 2011. – 160 с.
 15. Лазарєв М.І. Збірник міжнародних угод про охорону промислової власності / М.І. Лазарєв, С.В. Драгун, В.М. Лєкомцев;  УІПА – Харків: 2011. – 153 с.
 16. Лазарєв М.І. Креативні технології навчання студентів технічних дисциплін [навч. посіб.] / М.І. Лазарєв, Н.П. Рубан, Т.А. Лазарєва; УІПА – Харків: 2012. – 112с.
 17. Тіманюк В.М. Економіка [навч. посіб.] / В.М.Тіманюк, Я.Н.Онищенко, Н.Й.Баран, О.В.Літвінова. -Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2012 р. — 192  с.
 18. Лазарєв М.І. Неруйнуючий контроль технічних об’єктів у схемах авторів [навч. посіб.] / М.І. Лазарєв, Д.І. Шматков; Х.: Вид-во УІПА, 2011. – 158 с.