Магістратура

Кафедра креативної педагогіки і інтелектуальної власності

здійснює підготовку фахівців

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

за галуззю знань 07 Управління та адміністрування
зі спеціальності 073 Менеджмент

за освітніми програмами:

 — Управління інтелектуальною власністю

Сертифікат про акредитацію серія АД № 21008049 освітньої програми “Управління інтелектуальною власністю”

спеціальності “Менеджмент” галузі знань “Управління та адміністрування”

 
 — Управління соціальним закладом
 
 

Сертифікат про акредитацію серія НД № 2192804 спеціальності “Менеджмент” галузі знань “Управління та адміністрування”

для  освітньої програми “Управління соціальним закладом”