Теоретико-методологічні засади управління якістю освіти

Програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів освіти

«Теоретико-методологічні засади управління якістю освіти»

 відповідно до освітньої  програми

«Управління навчальними закладами»

* * * * * * *

Програма розрахована на 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) — 30 годин.

Курс триває:                2 тижні (очно-дистанційна форма навчання)

10 годин –  заняття з викладачами в Українській інженерно-педагогічній академії на кафедрі креативної педагогіки і інтелектуальної власності, м. Харків (очна форма навчання).

20 годин – індивідуальна робота учасника програми на платформі Moodle (дистанційна форма навчання).

Підвищення кваліфікації закінчується захистом випускної роботи.

Робоча програма

№ з/п

Тема

Кількість годин

ЛЗ

ПЗ

СР

Всього

1.

Методологічні засади управління якістю освіти. Технологічний підхід в освіті.

1

 

2

3

2.

Теоретичні основи якості освіти.

2

 

2

4

3.

Моніторингові системи оцінювання якості освіти і їх практична реалізація.

1

 

2

3

4.

Моделювання в системі освіти.

1

 

3

4

5.

Інноваційні технології управління..

1

 

3

4

6.

Практичне заняття 3. Підготовка анотованого списку наукових праць з питань управління якістю освіти.

 

2

1

3

7.

Практичне заняття 4. Підготовка порівняльної таблиці щодо управління якістю освіти у розвинених країнах світу (за вибором) й в Україні.

 

2

1

3

Випускна робота

   

6

6

Всього

6

4

20

30


Для реєстрації перейдіть за посиланням https://forms.gle/mwoMP9op5Wu6wFAa8Завідувач кафедри креативної педагогіки

і інтелектуальної власності                            В.Е. Лунячек