Монографії

Новый рисунок1. Лазарєв М.І., Рубан Н.П. Методика креативного навчання майбутніх інженерів за дисципліною «Процеси і апарати хімічних виробництв» [ монографія ] / Лазарєв М.І., Рубан Н.П. – Х.Вид-во УІПА,2016.-348 с.

лунячек2. Лунячек В. Е. Підготовка магістрів державного управління до забезпечення якості освіти: теорія та практика : [монографія] / В. Е. Лунячек. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 372 с.

3. Лунячек В.Е. Система алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як різновид адаптивного управління // Адаптивне управління: прикладний аспект, поширення в освітній системі України: кол. монографія / Г.В.Єльникова, І.С.Лапшина, Л.П.Коробович,В.В.Медведь та ін. / За загальною редакцією Г.В.Єльникової. − Тернопіль: Корк, 2015. − 420 с.

 

Новый рисунок (3)4. Лунячек В.Е. Професійна підготовка керівних кадрів до адаптивного управління якістю освіти // Адаптивне управління розвитком професійної освіти: кол. монографія / Г.В.Єльникова, О.О.Загіка, Г.Ю.Кравченко, І.С.Лапшина, Г.І.Лук’яненко, В.Е.Лунячек, Г.А.Полякова, В.С.Ульянова,Л.І.Фесік та ін. / За заг. та наук. редакцією Г.В.Єльникової. − Павлоград: ІМА-прес, 2016. – 248 с., с.125 −166.

 img0305. Лунячек В.Е. Система алгоритмізованого управління загальноосвітнім навчальним закладом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як різновид адаптивного управління // Адаптивне управління: прикладний аспект, поширення в освітній системі України: кол. монографія / Г.В.Єльникова, І.С.Лапшина, Л.П.Коробович, В.В.Медведь та ін. / За загальною редакцією Г.В.Єльникової. − Тернопіль: Корк, 2015. − 420 с.

6. Лунячек В. Е. Концептуальні основи модернізації системи управління освітою регіону / В. Е. Лунячек // Реалізація державної соціальної політики сталого розвитку регіону органами публічної влади України : монографія / [Л. О. Бєлова, Д. В. Карамишев, Л. В. Набока та ін.] ; за заг. ред. д.держ.упр., проф. Д. В. Карамишева, к.держ.упр., доц. Л. В. Набоки. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2016. – 296 с. – С. 135– 163.

Новый рисунок Лунячек, Рубан, Фесенкоimg021

image(1)

imageimage (1)