Підвищення кваліфікації керівних кадрів «Управління навчальним закладом»

Програма підвищення кваліфікації

управлінських кадрів закладів освіти

відповідно до освітньої  програми

«Управління навчальними закладами»

 

Курс триває:                5 тижнів (очно-дистанційна форма навчання)

 

1 тиждень –  заняття з викладачами в Українській інженерно-педагогічній академії на кафедрі креативної педагогіки і інтелектуальної власності, м. Харків (очна форма навчання).

 

4 тижні – індивідуальна робота учасника програми на платформі Moodle (дистанційна форма навчання).

 

Програма розрахована на 5 кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) — 150 годин.

 

Підвищення кваліфікації закінчується захистом випускної роботи.

 

Робоча програма

 

№ з/п

Тема

Кількість годин

ЛЗ

ПЗ

СР

Всього

1. Глобальні тенденції в розвитку освіти: управлінський аспект

1.1

Взаємозв’язок процесів суспільного прогресу з основними тенденціями в розвитку системи освіти.

2

 

6

8

1.2.

Загальна стратегія розвитку освіти в Україні.

4

 

4

8

1.3.

Практичне заняття 1. Підготовка глосарію з питань управління освітою.

 

4

3

7

1.4.

Практичне заняття 2. Підготовка аналітичної таблиці «Відображення питань забезпечення якості освіти у нормативно-правових документах».

 

2

5

7

2. Теоретико-методологічні засади управління якістю освіти

2.1.

Методологічні засади управління якістю освіти. Технологічний підхід в освіті.

1

 

5

6

2.2.

Теоретичні основи якості освіти.

2

 

5

7

2.3.

Моніторингові системи оцінювання якості освіти і їх практична реалізація.

1

 

5

6

2.4.

Моделювання в системі освіти.

1

 

5

6

2.5.

Інноваційні технології навчання.

1

 

5

6

2.6.

Практичне заняття 3. Підготовка анотованого списку наукових праць з питань управління якістю освіти.

 

2

4

6

2.7.

Практичне заняття 4. Підготовка порівняльної таблиці щодо управління якістю освіти у розвинених країнах світу (за вибором) й в Україні.

 

4

4

8

3. Теоретичне та практичне опанування методики  управління якістю освіти в навчальних  закладах

3.1.

Система управління навчальним закладом.

2

 

3

5

3.2.

Використання факторно-критеріальних моделей як складова системи управління загальноосвітнім навчальним закладом.

2

 

3

5

3.3.

ІКТ як інструмент управління якістю освіти.

2

 

3

5

3.4.

Практичне заняття 5. Декомпозиція соціально-педагогічної системи (за вибором).

 

1

5

6

3.5

Практичне заняття 6. Визначення компетенцій як складової компетентності керівника в системі управління освітою (в межах блоку його відповідальності).

 

1

5

6

3.6.

Практичне заняття 7. Підготовка програми моніторингу для певного освітнього рівня на основі системи адаптивного управління.

 

1

4

5

3.7.

Практичне заняття 8. Підготовка інструментарію для проведення моніторингу певної освітньої системи.

 

1

4

5

3.8.

Практичне заняття 9. Створення факторно-критеріальної моделі оцінювання якості функціонування навчального закладу або районної освітньої системи.

 

2

2

4

3.9.

Практичне заняття 10. Створення факторно-критеріальної моделі оцінювання якості роботи працівника навчального закладу або органу управління освітою на основі його компетентнісної моделі

 

2

2

4

4. Європейський адміністративний простір: досвід для України

4.1.

Етапи створення Європейського Союзу

2

 

6

8

4.2.

Відносини «України і ЄС»

2

2

3

7

5. Академічна доброчесність

5.1.

Дотримання академічної доброчесності

2

 

3

5

5.2.

Академічна відповідальність за порушення принципу доброчесності

2

 

3

5

5.3

Практична робота: розробка положення закладу освіти «Про академічну доброчесність»

 

2

3

5

Всього

26

24

100

150

             

 

Завідувач кафедри креативної педагогіки

і інтелектуальної власності                                          В.Е. Лунячек        

 

Подати заявку https://forms.gle/mwoMP9op5Wu6wFAa8