Робочі програми спецкусів

До уваги зацікавлених осіб!
 **********************************************
Робочі програми з спецкурсів «Авторське право та суміжні права» та «Патентне право».
Спецкурси розраховані на 60 годин (20 годин аудиторних і 40 годин самостійної роботи в дистанційній оболочці Moodle). На практичних заняттях розглядаються ситуаційні задачі, застосовується метод питання-відповідь.
Також існують повні курси  з інтелектуальної власності за об’єктами авторського права і суміжних прав, патентного права об’ємом 150 год (50 годин аудиторних і 100 годин самостійної роботи в дистанційній оболочці Moodle).
Ознайомитися з програмами можна тут:

Робоча навчальна програма курсів підвищення кваліфікації патентне право