Академічна доброчесність

Програма підвищення кваліфікації

педагогічних кадрів закладів освіти

«Академічна доброчесність»

відповідно до освітньої  програми

«Управління інтелектуальною власністю»

* * * * * * *

Програма розрахована на 1 кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) — 30 годин.

Курс триває:                2 тижні (очно-дистанційна форма навчання)

10 годин –  заняття з викладачами в Українській інженерно-педагогічній академії на кафедрі креативної педагогіки і інтелектуальної власності, м. Харків (очна форма навчання).

 20 годин – індивідуальна робота учасника програми на платформі Moodle (дистанційна форма навчання).

Підвищення кваліфікації закінчується захистом випускної роботи. 

Робоча програма

№ з/п

Тема

Кількість годин

ЛЗ

ПЗ

СР

Всього

1

Дотримання академічної доброчесності

2

 

6

8

2.

Академічна відповідальність за порушення принципу доброчесності

4

 

4

8

3.

Практична робота: розробка положення закладу освіти «Про академічну доброчесність»

 

4

4

8

Випускна робота

   

6

6

Всього

6

4

20

30


Для реєстрації перейдіть за посиланням https://forms.gle/mwoMP9op5Wu6wFAa8