Силабуси за освітньою програмою «Управління інтелектуальною власністю»

Силабуси за освітньою програмою «Управління інтелектуальною власністю» спеціальності 073 Менеджмент

Силабус дисципліни Договірне право

Силабус дисципліни Економіка інтелектуальної власності

Силабус дисципліни Мiжнародне законодавство в галузi iнтелектуалної власностi

Силабус дисципліни Маркетинг iнтелектуальної власностi

Силабус дисципліни Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень

Силабус дисципліни Набуття прав i експертиза iнтелектуальної власностi

Силабус дисципліни Система інтелектуальної власності в Українi

Силабус дисципліни Система управлiння інтелектуальною власністю в органiзацiї

Силабус дисципліни Управлiння iнновацiйними проектами

Силасбус дисципліни Управлiння творчою дiяльнiстю при створеннi iнтелектуальною власнiстю

Силабус дисципліни Педагогiка вищої школи

Силабус дисципліти Публiчне адмiнiстрування

Силабус Управлiння якiстю та змiнами

Силабус дисципліни Корпоративне управлiння

Силабус дисципліни Iнформацiйнi системи i технологiї в управлiннi проектами

Силабус дисципліни Основи менеджменту