Результати та характер впровадження

 

Підручники, навчальні посібники, словники, довідники

Лунячек В. Е. Основи педагогіки вищої школи : навчальний посібник / В. Е. Лунячек. – 2 видання, випр. та доп. − Х. : ФОП Панов А.М., 2019. − 220 с. (гриф МОНУ). – 15.03