Рубашка Володимир Петрович


Рубашка Володимир Петрович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри

Освіта

Харківський політехнічний інститут 1979 р.

Спеціальність «Динаміка і міцність машин, приладів і апаратури», кваліфікація інженер-механік-дослідник.

Вчений ступінь

Кандидат технічних наук, спеціальність  01.02.06 «Динаміка і міцність машин, приладів і апаратури».

Тема дисертації: «Розробка узагальненої математичної моделі вантажопідйомних машин мостового типу»

1985 г.

Учене звання

Доцент по кафедрі «Автоматичне управління рухом»,

1991 г.

Сфери наукових інтересів

·        Моделювання технічних, економічних, соціальних систем

·        Інформаційні системи

·        Управлення інтелектуальною власністю.

Викладає дисципліни

·        Маркетинг інтелектуальної власності.

·        Патентознавство та авторське право.

·        Інформаційні системи та технології в управленні організацією.

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації шляхом стажування в НТУ «ХПІ» на кафедрі «Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин» як викладач з дисциплін: «Маркетинг інтелектуальної власності» , «Патентознавство та авторське право», «Інформаційні системи і технології в управлінні» в період з 25.02.2019 р. по 25.03.2019 р. Довідка № 51/98 від 15.04.2019 р.

Останні публікації

1. Rubashka V.P., Fesenko N.S. Influence higher school on development social and intellectual capitals of society. Research and Innovation: Collection of scientific articles. — Yunona Publishing, New York, USA, 2019. 176-179 рр

2. Рубашка В.П. Социальные аспекты создания и внедрения объекта интеллектуальной собственности.  Научно-теоретический и практический журнал ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ No 1 (172) 2019. ЖШС «Уралнаучкнига», 2019. 3-6 с.

3. Фесенко Н. С., Рубашка В. П. Навчання соціальних працівників у країнах Європейського Союзу. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 62. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2019. 95-103 с.

4. Рубашка В.П. Компетентнісна модель випускника магістратури – фахівця в сфері інтелектуальної власності /В.Е.Лунячек, Н.П.Рубан, В.П.Рубашка, В.М.Тіманюк, Н.С.Фесенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Випуск 54–55. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2017 – С.34–46.

5. Rubashka V.P. Marketing innovation. Economics, management, law: problems and prospects: Collection of scientific articles. Vol. 2. — Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2015.p. 303-306

6. Rubashka V.P. The formation of the intellectual capital of the society. Current scientific research: Collection of scientific articles. –Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2017. p. 224 – 227.

7. Rubashka V.P., Bobova P.V.  Marketing analysis of object of intellectual property.World scientific extent: Collection of scientific articles. — Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2017. 378-384 р.

8. Рубашка В.П. Роль высшего образования в формировании человеческого капитала. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск №47. – Харків, УІПА, 2016. – с. 169-173.

9. Рубашка В.П. Формування інтелектуального капіталу суспільства. Materiály XI mezinárodní  vědecko — praktická  conference «Efektivni nástroje moderních věd — 2015». – Dil 10. Pedagogika.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. , с. 17-20.

11. Рубашка В.П. Організаційно-технологічне обґрунтування процесу створення об’єкту інтелектуальної власності. Nauka i Studia. Przemyśl. Nauka i studia. 2018. С. 39 — 46

12. Рубашка В.П.  Маркетинг объекта интеллектуальной собственности . ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ № 3 (168) «Уралнаучкеига», Уральск, 2018. С. 10 -17.

Авторські свідоцтва та патенти

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на Літературний твір «Моделювання технічних і соціальних систем [методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання всіх інженерних та інженерно-педагогічних спеціальностей]»/ В. П. Рубашка; Укр. інж.-пед. акад.. — № 63755; Завл. 30.10.2015; Опубл. 28.12.2015.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір «Маркетинг инноваций»/ В. П. Рубашка; Укр. інж.-пед. акад.. — № 67570; Завл. 30.05.2016; Опубл. 22.07.2016.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір Наукова стаття «Математическое моделирование разделения неоднородных систем»/ В. П. Рубашка; Укр. інж.-пед. акад.. — № 74544; Завл. 06.09.2017; Опубл. 06.11.2017

4.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на службовий твір Наукова стаття «Дискретная модель упругой мостовой системы с подвижной массой»/ В. П. Рубашка; Укр. інж.-пед. акад.. — № 74543; Завл. 06.09.2017; Опубл. 06.11.2017

5. Патент на корисну модель №131872 «Спосіб усунення автоколивальних процесів у вантажопідйомних електроприводах з нечітким регулятором»./ В. П. Рубашка; Укр. інж.-пед. акад. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 11.02.2019

Інша робота

Боєць добровільної пожежної дружини

 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-9856-3850  
Google Академия https://scholar.google.com.ua/citations?user=Y-RLQxAAAAAJ&hl=uk h=1
ResearcherID https://publons.com/researcher/3745855/vladimir-rubashka/  
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Rubashka