Фесенко Наталія Св’ятославівна

 

 

Фесенко Наталія Св’ятославівна, доцент кафедри  креативної педагогіки і інтелектуальної власності УІПА.

Fesenko Nataliia, associate Professor of  creative pedagogy and intellectual property of the UEPA.

Освіта, кваліфікація

1.     Європейський центр з питань безпеки ім. Дж.К.Маршалла, Німеччина, 2009;

 

2.     Аспірантура Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, 2005;

 

3.     магістратура Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, спеціальність «державне управління», 2002;

 

4.     Харківський інститут мистецтв ім. І.Котляревського, спеціальність «викладач», 1986.

 

Вчений ступінь

Кандидат наук державного управління, спеціальність 25.00.02 – “Механізми державного управління”, 2006.

Тема дисертаційного дослідження: «Державне регулювання розвитку культури на регіональному рівні».

Вчене звання

Доцент кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Участь у мiжнародних тренінгових програмах і семінарах

1.     Семінар “L’aspect regional de la mise en ouvre de la politique d’Etat dans la sphere de la ecologique urbaine” (м.Лілль, Франція, 8-12 листопада 2004 р.).

2.     II Міжнародна конференція “Europian Union and Ukraine: Prospects for the Profounder Partnership”, 2006.

3.     Навчальний тренінг в рамках проекту Університету Великого Лондона та України “Тренінгові програми для підготовки державних службовців України з питань європейської інтеграції” (м.Львів, 19- 23 квітня 2008 р.).

Сфери наукових інтересів

·                 Європейська інтеграція.

·                 Національна безпека.

·                 Охорона інтелектуальної власності.

·                 Соціальна політика.

Викладає курси

·                 Публічне адміністрування.

·                 Міжнародне законодавство в галузі інтелектуальної власності.

·                 Патентознавство і авторське право.

·                 Основи інтелектуальної власності.

Найбільш вагомі публікації

Монографії

1.     Підвищення кваліфікації державних службовців на регіональному рівні : [моногр.] / В.Ф.Золотарьов, О.Ф.Мельников, Б.Г.Савченко та ін.; за заг. ред. В.Ф.Золотарьова. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2007. – С. 105 – 110.

2.     Регіональні механізми інтеграції України до Європейського Союзу : [монографія] / [О. О. Труш, В. Ю. Стрельцов, В. М. Шамраєва [та ін.] ; за заг. ред. О. О. Труша. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – С. 17 – 36, 104-119.

3.     Професійний розвиток працівників системи загальної середньої освіти в сфері інтелектуальної власності [моногр.] / В. Е. Лунячек., Н. П. Рубан, Н. С. Фесенко. – Х. : ФОП Панов А.М., 2018.– 224 с.

Словники та енциклопедії

1.     Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін..; за ред.. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. – К. : НАДУ, 2010. – С. 220, 223 – 224, 622 – 623.

2.     Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ.упр. при Президентові України ; наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 7. – С. 34-36, 71-72, 194-197, 346-348, 388-390, 500-502, 597-598, 710-711, 729-730.

Закордонні статті та конференції

1.     Fesenko N.S. Managing Culture at Regional Level: Quality and Efficiency Evaluation / N.S.Fesenko // Economics and Finance: Development strategy of science and education. – Namur, Belgique: Fidelite editions, 2017. – P. 239-242.

2.     Fesenko Nataliya. Theories of management: differentity of approaches and compositions / Nataliya Fesenko // Science and education: trends and prospects: Collection of scientific articles. – Ascona Publishing, New York, United States of America, 2018. – P. 277 — 285. – Available at: http://conferencii.com/files/archive/2018-02.pdf

3.     Fesenko N. S. Formation of the system of organizational and legal protection of objects of intellectual property / N. S. Fesenko // Proceedings of XХХІ International scientific conference – Science of the future. – Morrisville, Lulu Press., 2018. – Р. 75-78. (173 p.) . – Available at: https://drive.google.com/drive/folders/1f62aQlG1aaNmzTmtMJurxjY9CtIrnpK1

4.     Fesenko N.S. PROVISION OF SOCIAL SERVICES AS A COMPONENT OF STATE SOCIAL POLICY / N. S. Fesenko // Proceedings of International scientific conference “Universum F III”. – London, SI Universum, 2019. – С. 51-60. (61 p.). – Available at: https://drive.google.com/drive/folders/1LRnH-ZHxXT5wnAzL1kpx4x-BPkiUoDFu (https://drive.google.com/drive/my-drive)

 

Авторські свідоцтва і патенти

 

Участь у наукових проектах

 

Інша робота

 

 

ORCID https://orcid.org/0000-0001-8582-8066  
Google Академія https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=cm7aQqcAAAAJ h=5
ResearcherID https://publons.com/researcher/1770989/nataliia-fesenko/  
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Nataliya_Fesenko