Захист аспірантки кафедри Борисенко Катерини Борисівни

17 травня 2019 року відбувся захист аспірантки кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності Борисенко Катерини Борисівни на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації “Формування фахових компетентностей майбутніх учителів географії у процесі навчальних практик”.
Керівник д.пед.н., професор, завідувач  к
афедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності Лунячек Вадим Едуардович.
18-05-19-3 DSC_0827 DSC_0843 DSC_0847