16 квітня 2021 р. відбулося засідання  одноразової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.108.002 в Українській інженерно-педагогічній академії під головування д. пед. н., проф. В.Е.Лунячека. На засіданні ради відбувся захист дисертації Харківської А.І. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Тема дисертації «Розвиток комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в умовах магістратури». Науковий керівник д.пед. н., поф. М.І. Лазарєв.

16 квітня 2021 р. відбулося засідання  одноразової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.108.001 в Українській інженерно-педагогічній академії під головування д. пед. н., проф. В.Е.Лунячека. На засіданні ради відбувся захист дисертації Фоменко Л.М. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Тема дисертації «Розвиток пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки». Науковий керівник д.пед. н., проф. А.А.Харківська

8 та 9 квітня 2021 року завідувач кафедри креативної педагогіки д.пед.н., проф. В.Е.Лунячек та професор кафедри д.пед.н., проф. М.І.Лазарєв взяли участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д.64.108.01 Української інженерно-педагогічної академії.

05.04.2021 р. на кафедрі креативної педагогіки і інтелектуальної власності розпочали роботу курси підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти з використанням механізму трансферу технологій. У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією курси відбуваються в он-лайн режимі.

31.03.2021 р. завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності УІПА д.пед.н., проф. В.Е.Лунячек взяв участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 44. 053. 01 у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка. Проф. В.Е.Лунячек опонував дисертацію Кирилюк М.В. «Педагогічні умови розвитку самоосвітньої компетентності вчителів фізико-математичних дисциплін у системі післядипломної освіти» подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04  – теорія і методика професійної освіти.

31.03.2021 р. Кафедрою креативної педагогіки і інтелектуальної власності УІПА проведено круглий стіл з роботодавцями. Відбулася зустріч з представниками відділу навчальних програм та забезпечення просвітницьких заходів управління розвитку інтелектуальної власності ДП «Український інститут промислової власності», а саме, Кулініч Ольгою Олексіївною, д.юр.н., доцентом, начальником відділу. У межах проекту «Виховання любові до інтелектуальної власності» проведено лекцію на тему «Як інтелектуальна власність сприяє монетизації власної особистості». У зустрічі також взяли участь студенти Львівської політехніки.

Звіт Державі зданий.Колектив кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності надіслав у УкрНТІ заключний звіт по НДР №19-01 ДБ за темою «Теоретико-методичні засади підвищення кваліфікації працівників освіти у сфері інтелектуальної власності».

19.02.2021 р.18.02.2021 р. Третій день підвищення кваліфікації працівників ЗЗСО № 53 Харківської міської ради. Хмарні технології та технології дистанційного навчання в освітньому процесі. Лектор — к.пед.н. Г.І.Сажко

Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом трансферу технологій

18.02.2021 р. Другий день підвищення кваліфікації працівників ЗЗСО № 53 Харківської міської ради. Мова йде про забезпечення вимог Академічної доброчесності у закладі освіти та формування відповідної культури в учасників освітнього процесу. Лектор — кандидат економічних наук Ю.Ю.Черненко.