16 квітня 2021 р. відбулося засідання  одноразової спеціалізованої вченої ради ДФ 64.108.001 в Українській інженерно-педагогічній академії під головування д. пед. н., проф. В.Е.Лунячека. На засіданні ради відбувся захист дисертації Фоменко Л.М. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта / Педагогіка за спеціальністю 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями). Тема дисертації «Розвиток пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки». Науковий керівник д.пед. н., проф. А.А.Харківська