У межах викладання дисципліни «Публікаційна активність і наукометрія» доктор педагогічних наук, професор Вадим Едуардович Лунячек прочитав гостьову лекцію про охорону авторських прав на інтелектуальні напрацювання для аспірантів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Поряд із аспірантами першого року навчання, для яких викладається дисципліна, до онлайн лекції доєдналися аспіранти всіх курсів.