23 червня 2021 року зав. каф. проф. В.Лунячек взяв участь у зустрічі експертної групи з представниками роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП, під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Професійна освіта» (ID 48001) у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди