Участь викладачів у міжнародній програмі

IMG_20160223_143649[1]

Викладачі кафедри Креативної педагогіки і інтелектуальної власності проф.. Лунячек В. Е. і доц. Рубан Н. П. успішно закінчили міжнародну програму «Стратегічне планування та прийняття рішень на підставі даних ВНЗ»,  яка проходила 23-25 лютого 2016 року на базі Харківського національного університету імені В. Каразіна. Керівником програми був виконавчий директор із стратегічного планування та інституційних досліджень Інституту Пратта  Володимир Бріллер (м. Нью-Йорк, США). Зазначена програма  відбувалася за підтримки фонду Фулбрайта.

Новый рисунок (3) Новый рисунок (2)

Зустріч студентів академії з помічником народного депутата

DSCN2031       DSCN2064 DSCN2075       DSCN2054

15 грудня відбулася зустріч студентів спеціальності Інтелектуальна власність  з помічником народного депутата І. Ефремової  з гуманітарних питань Пахніним Миколою Леонідовичем. Який розповів про програми освітніх турів до ВНЗ Польщі.

Про патентний аудит ОПІВ


20 листопада 2015 року на виконання доручення Голови Державної служби інтелектуальної власності України (ДСІВ) Жарінової А.Г. щодо проведення патентного та технологічного аудиту об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) відбулася зустріч співробітників Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» з Головою правління ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова Проценко В.О. та керівниками інженерно-конструкторських, науково-технологічних відділів, фінансових і юридичних служб. Зустріч відбулася в рамках виконання пілотного проекту «Інтелектуальна власність як інструмент інноваційного бізнесу».

Актуальність зазначеного проекту зумовлюється тим, що з 01 січня 2016 року набуває чинності економічна частина Угоди про Асоціацію України з ЄС, якою, зокрема, відкриваються національні ринки для товарів європейського виробництва.

У межах співпраці ДСІВ з Київською міською державною адміністрацією було визначено ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова як суб’єкт господарювання для проведення патентного й технологічного аудиту.

На сьогодні вищезгадане акціонерне товариство – це сучасне багатопрофільне підприємство, яке спеціалізується на розробці та серійному виробництві як електронних приладів різного призначення, так і виготовленні й постачанні механічних вузлів і деталей в країни Західної Європи. ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова зацікавлене у створенні спільних підприємств із зарубіжними партнерами з випуску нових видів конкурентоспроможної продукції.

Проведення пілотного проекту підтверджує значимість інтелектуальної власності для забезпечення конкурентних позицій національних виробників на європейському ринку.

Офіційний портал Державної служби інтелектуальної власності України

 

Тренінг «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки» | Тренинг «Инструменты поддержки мобильности ученых в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 года»

[lang_uk]Запрошуємо науковців академії прийняти участь у 2-денному треннігу «Інструменти підтримки мобільності науковців в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки», який відбудеться 27-28 серпня у м. Київі.

Тематика тренінгу:

 1. Програма Horizon2020 – структура програми, умови участі, конкурсна документація, Participant Portal, інформація про оголошені конкурси.
 2. Акція Marie Sklodowskiej-Curie та інші програми підтримки розвитку наукової кар’єри.
 3. Erasmus+ – програма співпраці і мобільності в сфері освіти.
 4. Роль післядипломної освіти в сучасному європейському освітньому просторі.

Цільова група проекту: викладацький склад ВНЗ України, методичний та адміністративний персонал українських ВНЗ, особи, зацікавлені у реалізації принципу мобільності через використання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності. 

Мета тренінгу:

— Ознайомлення учасників з можливостями розвитку наукової кар’єри в рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки на прикладі рамкових програм та інструментів їх реалізації.

— Опрацювання понять проектного підходу до організації роботи згідно до положень європейських кваліфікаційних рамок, е-learning навчання, академічної мобільності.

— Розуміння практичної реалізації в рамках організації навчального процесу принципу мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності.

— Розуміння учасниками засад та принципів реалізації «м’яких» проектів в рамках Нової Фінансової Перспективи на 2014-2020 роки.

— Надання практичних рекомендацій щодо розвитку академічної мобільності українських науковців.

Під час тренінгу учасники опрацюють процедуру подачі заявки до одного з інструментів – крок за кроком.

Кількість учасників: до 30 осіб.

Вартість участі у тренінгу: 2 000 грн.

Учасники забезпечуються роздатковим навчальним матеріалом, кава-перервами, обідами.

Доїзд до місця проведення тренінгу та проживання покриваються коштом учасників тренінгу.

Для участі у тренінгу необхідно заповнити реєстраційну анкету до 25 серпня включно.

Детальніше за посиланням[/lang_uk]

[lang_ru]Приглашаем ученых академии принять участие в 2-дневном тренинге «Инструменты поддержки мобильности ученых в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 годы», который состоится 27-28 августа в г. Киеве.

Тематика тренинга:

 1. Программа Horizon2020 – структура программы, условия участия, конкурсная документация, Participant Portal, информация об объявленных конкурсах.
 2. Акция Marie Sklodowskiej-Curie и другие программы поддержки развития научной карьеры.
 3. Erasmus+ – программа сотрудничества и мобильности в сфере образования.
 4. Роль последипломного образования в современном европейском образовательном пространстве.

Целевая группа проекта: преподавательский состав ВУЗов Украины, методический и административный персонал украинских ВУЗов, лица, заинтересованные в реализации принципа мобильности посредством использования специализированных фондов ЕС, придназначенных для финансирования компонента мобильности. 

Цель тренинга:

— Ознакомление участников с возможностями развития научной карьеры в рамках приоритетов ЕС на 2014-2020 года на примере рамочных программ м инструментов их реализации.

— Отработка понятий проектного подхода к организации работы соответственно положениям европейских квалификационных рамок, е-learning обучения, академической мобильности.

— Понимание практической реализации в рамках организации учебного процесса принципа мобильности студентов и преподавателей посредством использования специализированных фондов ЕС, предназначенных для финансирования компонента мобильности.

— Понимание участниками основ и принципов реализации «мягких» проектов в рамках Новой Финансовой Перспективы на 2014-2020 года.

— Предоставление практических рекомендаций относительно развития академической мобильности украинских ученых.

Во время тренинга участники отработают процедуру подачи заявки к одному из инструментов – шаг за шагом.

Количество участников: до 30 человек.

Стоимость участия в тренинге: 2 000 грн.

Участники обеспечиваются раздаточным учебным материалом, кофе-перерывами, обедами.

Проезд до места проведения тренинга и проживание покрываются за счет участников тренинга.

Для участия в тренинге необходимо заполнить регистрационную анкету до 25 августа включительно.

Детальнее по ссылке[/lang_ru]

Шановні викладачі, аспіранти, докторанти академії!| Уважаемые преподаватели, аспиранты, докторанты академии!

[lang_uk]Міжнародне агентство з розвитку культури, освіти і науки (IADCES), Австралія, Мельбурн у співпраці з Федеральним університетом Ріо де Жанейро (Бразилія) запрошує до участі у Міжнародному науковому конгресі «Сучасна наука і освіта в Північній та Південній Америці, Африці та Євразії», який відбудеться в Бразилії, Ріо де Жанейро, 18-20 серпня 2015 р.

Матеріали конгресу будуть розміщені в базі даних SCOPUS.

Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.675

SCImago Journal Rank (SJR): 3.926

Конгрес пройде в дистанційному форматі без необхідності особистої участі. СТАТТІ до збірника матеріалів конгресу ПРИЙМАЮТЬСЯ до 20 серпня 2015 р. включно.

Робочі мови: англійська, португальська, російська, польська, білоруська, українська, іспанська, французька, німецька, турецька, китайська, японська, арабська.

Секції конгресу: інформатика; історія та археологія; математика; машинобудування; матеріалознавство; механіка; енергетика; інформаційні системи; інформатика і комп’ютерні технології; комп’ютерна інженерія; нанотехнології; журналістика і видавнича справа; післядипломна освіта; політологія; психологія; педагогіка; радіоелектроніка і зв’язок; харчові технології; соціологія; технічні науки в цілому; транспорт; фізика; філософія і релігія; хімія; економіка та управління; бухгалтерський облік і аудит; маркетинг і реклама; фізична культура, здоров’я і спорт.

Контакти:

International Agency for the Development of Culture, Education and Science

Level 7/30 Collins St, Melbourne, VIC 3000, Australia

E-mail: iadces.agency@gmail.com

Подробиці участі, оформлення статей та інша інформація

на сайті www.iadces.com та у відділі Міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри (101 ком./гол.к.)[/lang_uk]

[lang_ru]20 ноября 2015г. состоится I Международная заочная научно-практическая интернет-конференция «Техническое творчество молодежи – путь к инновационному развитию государства».

Рабочие языки конференции: украинский, польский, английский, русский.

Направления работы конференции:

 1. Техническое творчество и научно-исследовательская работа студентов ВУЗов.
 2. Работа кружков в общеобразовательных учебных заведениях.
 3. Техническое творчество учеников-участников МАН.
 4. Достижения учеников ПТУЗ и кружков технического творчества.
 5. Преподавание технических и физико-математических дисциплин в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях.
 6. Научно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов учебных заведений разных уровней аккредитации по изучению проблем технического творчества ученической и студенческой молодежи.

Срок подачи тезисов – до 20 октября 2015 г.

Контактное лицо: 096 709 11 84 Майдан Павел Сергеевич

Также подробности в отделе Международных образовательных программ, маркетинга и карьеры (101 комн./гл.к.). [/lang_ru]

 

Шановні викладачі та студенти академії!| Уважаемые преподаватели и студенты академии!

[lang_uk]20 листопада 2015р. відбудеться I Міжнародна заочна науково-практична інтернет-конференція «Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави».

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська, російська.

Напрямки роботи конференції:

 1. Технічна творчість і науково-дослідна робота студентів ВНЗ.
 2. Робота гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах.
 3. Технічна творчість учнів-учасників МАН.
 4. Досягнення учнів ПТНЗ та гуртків технічної творчості.
 5. Викладання технічних та фізико-математичних дисциплін у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.
 6. Науково-дослідна та експериментальна робота педагогів навчальних закладів різних рівнів акредитації з вивчення проблем технічної творчості учнівської та студентської молоді.

Термін подачі тез – до 20 жовтня 2015 р.

Контактна особа: 096 709 11 84 Майдан Павло Сергійович

Також подробиці у відділі Міжнародних освітніх програм, маркетингу та кар’єри (101 кімн./гол.к.).[/lang_uk]

[lang_ru]20 ноября 2015г. состоится I Международная заочная научно-практическая интернет-конференция «Техническое творчество молодежи – путь к инновационному развитию государства».

Рабочие языки конференции: украинский, польский, английский, русский.

Направления работы конференции:

 1. Техническое творчество и научно-исследовательская работа студентов ВУЗов.
 2. Работа кружков в общеобразовательных учебных заведениях.
 3. Техническое творчество учеников-участников МАН.
 4. Достижения учеников ПТУЗ и кружков технического творчества.
 5. Преподавание технических и физико-математических дисциплин в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях.
 6. Научно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов учебных заведений разных уровней аккредитации по изучению проблем технического творчества ученической и студенческой молодежи.

Срок подачи тезисов – до 20 октября 2015 г.

Контактное лицо: 096 709 11 84 Майдан Павел Сергеевич

Также подробности в отделе Международных образовательных программ, маркетинга и карьеры (101 комн./гл.к.).[/lang_ru]

 

Конференція

23-25 квітня 2014 року пройде XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “ Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні ”, м. Київ

Конференція

24-26 березня 2014 року пройде XХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання інтелектуальної власності», м. Київ.

Охоронні документи

В Україні зростає кількість зареєстрованих охоронних документів на об’єкти промислової власності. Станом на 1 лютого 2014 року з 1992 року зареєстровано 404 522 охоронних документи.

Державне підприємство Український інститут промислової власності (Укрпатент) отримало ряд заявок на реєстрацію торгових марок з назвами, які містять слово майдан.